Bent Hansen: Målrettede behandlinger skaber større værdi

STAFET: I fremtidens sundhedsvæsen skal personalet i fællesskab med patienterne skræddersy løsninger, der passer til den enkeltes livssituation, skriver regionsrådsformand Bent Hansen (S). En mere målrettet behandling er fordelagtig og ikke nødvendigvis dyrere at implementere.

Af Bent Hansen (S)
Formand for Danske Regioner

Ventelisterne er blevet forkortet, flere behandles og produktiviteten er steget, siden regionerne blev dannet.

I regionerne er vi stolte over, hvor langt vi er nået i samarbejde med vores medarbejdere.

Men vi er også nødt til at spørge os selv, om mere og hurtigere produktion i sundhedsvæsenet altid er lig med et mere effektiv sundhed for dem, det handler om, nemlig patienterne?

Det er det ikke nødvendigvis, fordi sundhedsvæsenets behandlingstilbud i høj grad har været bygget op om enkeltydelser frem for at fokusere på at finde behandlingsforløb, som passer bedst muligt til den enkelte patients livssituation.

Derfor skal fremtidens sundhedsvæsen sammen med den enkelte patient have fokus på at skræddersy en behandling, som sikrer den bedst mulige hverdag efterfølgende.

Målrettethed kan give besparelser
Selv om en mere målrettet behandling lyder dyrere end en standardmodel, kan der være en besparelse her.  

Et godt eksempel er, når kronikere ved hjælp af it-systemer og apparatur kan overvåge deres egen sygdom i hjemmet.

Derved undgår de kontrolbesøg på hospitaler, som ikke har reel værdi i forhold til deres sygdom.  I stedet har kronikerne mulighed for at komme akut til et åbent ambulatorium, hvis sygdommen udvikler sig.

En opgørelse fra projektet Ambuflex viser, at modellen er en win-win-sag.

Patienten undgår at skulle tage fri fra arbejde eller uddannelse så ofte for at gå på ambulatoriet, samtidig har personalet fået frigjort tid, som de kan bruge på patienter, der har et større behov. 

Patienter og pårørende skal inddrages
Regionerne lægger også i vores nye handlingsplan ”Borgernes Sundhedsvæsen – Vores Sundhedsvæsen” op til at udvikle en mere individuel tilgang til den enkelte borgers behandling.

Derfor har vi inviteret patienter, pårørende, kommuner, praktiserende læger og en række andre bidragsydere på sundhedsområdet til i samarbejde med regionerne at udvikle en mere helhedsorienteret behandling.

Det handler om at inddrage patientens og de pårørendes ressourcer og viden.

Det kan også være at sikre, at sundhedspersonalet fremover bliver bedre til at se på hele patientens sundhed og ikke kun på diagnoser, som er knyttet op på deres egen specialviden. 

Lige som samarbejdet om gode og effektive forløb på tværs af sektorer skal blive bedre.

Så når en patient fremover bliver henvist til sygehuset på grund af rygsmerter, så skal tilgangen ikke kun være:

Hvor kan patienten opereres hurtigst muligt, og hvor let kan vi slippe om med genoptræningen?  

Der skal være en dialog med patienten om behandlingsforløbet og andre faktorer, som for eksempel kost og træning, der spiller ind på det endelige resultat.

Beslutningen om eventuel operation skal træffes i fællesskab med patienten efter en grundig snak om ønsker og realistiske forventninger, risici ved operation og muligheden for en forstærket forebyggende indsats.

Derved øges også i sidste ende chancen for, at patienten føler sig godt oplyst og forberedt. På den måde kan mødet med sundhedsvæsenet få en gavnlig virkning for den enkeltes trivsel og sundhed og på sigt skabe større værdi for patienten.

Økonomisk ramme hæmmer udviklingen
Vi er allerede på vej i den retning i regionerne.

Men indtil nu har der ikke været de store muligheder for, at de økonomiske rammer fra Slotsholmens side fremmer den form for udvikling.

Så hvis vi for alvor skal have mulighed at udvikle de gode resultater fra mindre projekter i stor skala, så er der behov for en anden økonomisk model, som ikke alene giver incitament til øget produktivitet på sygehusene isoleret set, men også understøtter kvalitet og effektivitet af det samlede patientforløb.

Selvom vi er godt på vej, så skal vi fortsat se på, hvordan vi kan blive bedre til skabe de bedst mulige forløb for patienterne.

Det ved jeg, at Danske Patienter har gode bud på.

Derfor sender jeg stafetten videre til formanden, Lars Engberg.

Forrige artikel Ældre Sagen: Værdig pleje uafhængig af leverandør Ældre Sagen: Værdig pleje uafhængig af leverandør Næste artikel Diabetesforeningen: Kommuner bryder loven Diabetesforeningen: Kommuner bryder loven
For højt skolefravær koster mindst 200 familier børnechecken

For højt skolefravær koster mindst 200 familier børnechecken

STRAF: I landets fem største kommuner har mere end 200 familier mistet børnechecken, fordi deres børn har haft for meget ulovligt fravær. Aarhus-rådmand kritiserer straffen for at ramme socialt skævt, mens holdningen i København er anderledes positiv.