Centerchef med høje ambitioner for behandling, omsorg og rehabilitering til Psykiatrisk Center Nordsjælland

Vil du være med til at flytte barren for gode patientforløb sammen med patienter, pårørende, medarbejdere og ledere. Er du en dreven leder og kan du lede forandringsprocesser? Så læs videre her.


Som centerchef vil du – i tæt samarbejde med den øvrige centerledelse og direktionen for Region Hovedstadens Psykiatri – få ansvaret for at sikre det fortsatte fokus på patienten og patientens bedst mulige udredning og behandling på Psykiatrisk Center Nordsjælland (PCN).

PCN varetager:

  • Akut psykiatrisk behandling for borgere i Nordsjælland

  • Diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med psykiatriske lidelser af en sådan sværhedsgrad, at behandling må finde sted i hospitalsregi

  • Uddannelse af alle faggrupper inden for de sundhedsfaglige uddannelser på både grund- og videreuddannelsesniveau

  • Forskning inden for det psykiatriske felt

  • Psykiatrisk tilsynsfunktion på Nordsjællands Hospital

  • Tværsektorielt samarbejde

Du brænder for at løse denne vigtige opgave og du motiveres af at udvikle en arbejdsplads hvor ambitioner om til enhver tid at levere de allerbedste sundhedsydelser til patienterne og deres pårørende går hånd i hånd med faglighed, fællesskab og samarbejde. Du bliver centerchef for PCN i en tid, hvor der stilles store krav til psykiatriens udredning og behandling, og hvor vi skal være åbne for at afprøve nye muligheder i tilrettelæggelsen af behandling og forløb uden at gå på kompromis med faglighed, sikkerhed og tryghed.

Om stillingen

Du har sammen med den øvrige centerledelse ansvaret for at drive, udvikle og understøtte udviklingen på PCN. Du skal arbejde for at opfylde de besluttede politiske og administrative mål, krav og forventninger både på PCN og i det samlede psykiatriske hospital. Som centerchef skal du gå foran i udviklingen af kultur og fællesskaber både blandt ledere og medarbejdere.

Psykiatrien er under forandring. Der er flere patienter end nogensinde før, de skal udredes til tiden og have god behandling af høj kvalitet, så de oplever at få en bedre hverdag. Det kan vi kun levere, hvis arbejdspladsen er god, medarbejderne trives og har mulighed for at udfolde deres faglighed. Som centerchef på PCN får du mulighed for at være med til at forme udviklingen af psykiatrien. En udvikling, der kræver god ledelse og et fortsat ambitiøst og tæt samarbejde med såvel patienter og pårørende som den tværsektorielle sektor.

Om dig

Du har ledererfaring fra en politisk styret driftsorganisation gerne fra sundheds- eller socialområdet og du er komfortabel som leder af ledere. Du har sundhedsfaglig, administrativ eller anden relevant akademisk uddannelsesbaggrund gerne med en supplerende lederuddannelse.

Det er afgørende, at du har fokus på patienterne og behandlingen i alle dele af patientens møde med hospitalet. Du er ambitiøs, og du skal kunne inspirere ledere og medarbejdere til at være stolte af deres arbejdsplads. Det skal også være en del af dit DNA, at en arbejdsplads skal være tryg og sikker, så medarbejdere og ledere har mulighed for at trives og udvikle sig fagligt.

Som person er du synlig og tillidsvækkende. Du kan indgå i menings- og respektfyldte dialoger med en bred vifte af medarbejdergrupper og fagpersoner, og du forstår at kommunikere komplekst stof til organisationen ”on-time”. Du ved, hvornår du skal lytte, samskabe og delegere, men du ved også hvornår der skal træffes en beslutning og vedholdende eksekveres på den. Vi ønsker os, at du som leder kan rammesætte og frisætte, så medarbejdernes faglighed bruges bedst muligt. At du kan lede på en nærværende og tydelig måde, og at du er god til at kommunikere.

Du kan skabe relationer og du kan anvende dem til målrettet at skabe et stærkt centerledelsesteam og til at etablere netværk og gode samarbejdsrelationer både på tværs af hospitalet og i det tværsektorielle samarbejde.

Løn og vilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling. Vi ønsker, at du starter den 1. august 2024.

Du ansættes efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer.

Spørgsmål og ansøgning

Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål er du velkommen til at kontakte vicedirektør Lone Bjørklund på mail [email protected]. Lone vil herefter ringe dig op.

Uddybende stillingsprofil kan fremsendes ved kontakt til HR-konsulent Susanne Foss Rasmussen på tlf. 2016 7165 eller mail [email protected]

Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis senest søndag den 26. maj 2024. Stillingen søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Vi forventer at holde 1. samtaler tirsdag den 4. juni 2024 og 2. samtaler mandag den 17. juni 2024.

Om Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. RHP’s ca. 5.300 medarbejdere varetager hvert år behandlingen af ca. 40 % af den samlede psykiatriske behandling i Danmark. RHP er geografisk fordelt over hele regionen og består af ni psykiatriske centre og en fælles funktion.

Den geografiske spredning medfører et behov for en stærk ledelsesorganisation. Derfor er RHP organiseret med en fælles funktion, der sikrer den tværgående koordination og udvikling samt stærke centre med egen ledelse og administration, der har ansvaret for den daglige drift og patientbehandling.

Det handler om liv

Om at forbedre liv, forstå liv og forandre liv. Om sammenhængen imellem krop, sind og omverden. I Region Hovedstadens Psykiatri hjælper du mennesker med psykisk sygdom til at mestre eget liv.  

Det handler også om dit arbejdsliv. Du træder ind i en verden af muligheder og mangfoldighed. Et sted med et stærkt vidensmiljø, hvor vi hele tiden arbejder med at forbedre os for at skabe værdi for patienten. Et sted, hvor du hjælper mennesker og vokser fagligt. 

Du får et arbejde der giver mening, fordi det handler om liv. 

Fakta 

  • Danmarks største psykiatriske hospital fordelt på 10 centre 

  • Behandler 50.000 patienter årligt 

  • Introforløb for nye medarbejdere 

  • Forgangshospital for patientinddragelse. 


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00