Dansk Erhverv: Lav en national enhed for offentlig-privat samarbejde

DEBAT: Danmark bør lade sig inspirere af Norge, hvor det er lykkedes det offentlige og det private at gå sammen i en enhed, der fokuserer på at fremme innovation. For eksempel stiller flere norske kommuner nu krav til CO2-neutralitet i deres byggeudbud, skriver Morten Jung.

Af Morten Jung
Markedschef i Dansk Erhverv

I denne uge løb årets OP-topmøde af stablen. Vi befandt os fysisk i flotte rammer af Børsen og tidsmæssigt midt i økonomiforhandlingerne mellem staten på den ene side og kommuner og regioner på den anden side.

Dagens overordnede tema var, hvordan vi fremmer samarbejdet mellem offentlige og private parter, så vi sammen opnår mest mulig værdi og innovation på en række områder. Og her fik vi god inspiration fra vores norske venner.

National OPS-enhed
Dagens første oplægsholder Per Harbø, programleder for det norske Nasjonalt program for leverandørutvikling, gjorde os klogere på en model, vi fint kunne lade os inspirere af i Danmark. Her er det lykkedes det offentlige og det private at gå sammen i en enhed, der fokuserer på at fremme innovation.

Som konkret eksempel nævnte Per Harbø, at flere norske kommuner var gået sammen om at stille krav om CO2-neutralitet på byggepladser – et stærkt bud på, hvad udbud også kan bruges til.

Fra Dansk Erhvervs side har vi over længere tid talt for en national OPS-enhed, der skal styrke viden på området og bringe samarbejdet op på dagsordenen. Vi følger også meget gerne det norske eksempel, hvor deres pendanter til KL og Dansk Erhverv er gået sammen om at sikre flere og bedre udbud.

En af de gennemgående pointer fra topmødets oplægsholdere og debattører var – på tværs af forskellige udgangspunkter – at gevinsterne ved udbud skal ses i et bredere perspektiv end blot det rent økonomiske.

Den rette pris er en kvalitet, men kvalitet er meget mere end pris. Det er fuldstændig rigtigt, og her har vi fra Dansk Erhvervs side også tidligere haft et for snævert fokus på mulighederne for at spare penge frem for at forbedre kvaliteten for borgerne og skabe mere værdi. Det handler grundlæggende om at teste markedet for at få de bedste løsninger til prisen til gavn for borgerne – det gælder på alt fra affaldshåndtering til hjælpemidler.

Grøn tilrettelæggelse af udbud
Erhvervsminister Simon Kollerup (S) rundede dagen af med et oplæg om regeringens visioner på området. I sin tale lagde ministeren vægt på et vigtigt og meget aktuelt perspektiv i gevinsterne ved OPS; mulighederne for at bidrage til den grønne omstilling.

Regeringens målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030 er meget ambitiøs og kræver, at alle instanser er med og trækker i den rigtige retning. Kommunerne har som forvaltere af omkring halvdelen af det offentlige budget gode muligheder for at købe grønt ind. Udbuddene kan tilrettelægges, så grønne ambitioner og bæredygtighed hos de mulige leverandører vægtes højt.

Udbud og gevinsterne ved konkurrenceudsættelse er meget mere end økonomiske gevinster. Det er muligheden for at blive klogere, levere mere kvalitet og skubbe på den grønne udvikling. Sammen kan vi skabe mere værdi!

Forrige artikel KL:  Normeringskrav er ikke garanti for bedre børneinstitutioner KL: Normeringskrav er ikke garanti for bedre børneinstitutioner Næste artikel Direktør: Skæv lovstruktur får mange flygtninge til at hænge i praktikmøllen Direktør: Skæv lovstruktur får mange flygtninge til at hænge i praktikmøllen