Debat: Verdens bedste sundhedsvæsen skal komme fra kommunen

DEBAT: For at Danmark kan få verdens bedste sundhedsvæsen, kræver det sammenhæng mellem kommuner og regioner. Det kan kun ske med en aktiv indsats fra kommunerne, skriver Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Af Inge Kristensen
Direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Nogle politikere lyder, som om det danske sundhedsvæsen udelukkende handler om, hvad der foregår i regionerne.

Lad være med at stemme på den slags politikere.

Sådan lød advarslen fra en af de sundhedseksperter, jeg hørte på en konference forleden.

I hvert fald tidligere har man ofte kunnet få det indtryk, at når man taler om sundhedsvæsenet, så taler man om sygehuse og regioner. Men sundhedsvæsenets effektivitet handler i høj grad også af alt det, der foregår i kommunerne – og i overgangene mellem sektorer.

Koordinering mellem sektorerne
Flere og flere patienter og borgere får mere og mere komplekse sygdoms- og behandlingsforløb. Flere og flere borgere lever med kroniske sygdomme og med flere forskellige diagnoser.

Borgere med multisygdom er helt afhængige af den indsats, der finder sted i kommunen, og de er afhængige af effektiv kommunikation og koordinering mellem sektorerne.

Manglende nærhed og sammenhæng kan medføre forværring af sygdom, patientskade og utryghed for den enkelte.

De mennesker, der har størst risiko for fejl i form af kommunikationsbrist, medicinfejl, forsinket diagnostik og så videre, er ofte borgere, der har andre og flere udfordringer end de rent helbredsmæssige.

Multisygdom i bred forstand er ”den nye normal”, og der er brug for en multifacetteret tilgang, hvor det sociale system tænkes med fra starten.

Bedre sammenhæng
Visionen om et nært og sammenhængende, trygt og patientsikkert sundhedsvæsen afhænger i vidt omfang af den kommunale indsats.

Kommunerne skal være i stand til at tænke sammenhængende for at kunne skabe sammenhæng for borgerne. Og kommunerne skal være i stand til at inddrage borgerne som en del af løsningen.

Vel at mærke netop de borgere, som har brug for hjælp og ikke nødvendigvis artikulerer deres behov i velformulerede debatindlæg i lokalavisen.

Uden sammenhæng og inddragelse, ingen patientsikkerhed. Det er den på samme tid enkle og komplicerede kendsgerning. I hvert fald er det kompliceret og en både politisk og professionel udfordring at skabe sammenhæng i praksis.

”Bedre sammenhæng” er heller ikke nødvendigvis det mest sexede valgslogan, men det er uden tvivl det mest ambitiøse.

Moderne kommunalpolitikere bør vurderes og måles på deres forståelse og visioner for sammenhæng i sundhedsvæsenet. For deres evne til udvikle ledelsen på tværs af sektorer, skabe velkoordinerede patientforløb og på at prioritere kvalitet og resultater.

Kræver moderne kommunalpolitikere
Det nye nationale kvalitetsprogram og den nye styringsmodel kræver moderne kommunalpolitikere med et meget bredt udsyn, så de kan se på tværs af enkeltstående, isolerede projekter og indsatser.

Næste gang du går til et af de lokale vælgermøder, så spørg kandidaterne, hvilke politiske visioner de har for det sammenhængende sundhedsvæsen.

I starten af nullerne optrådte ordet 'patientsikkerhed' kun sjældent i danske medier. I dag er begrebet en integreret del af diskursen i både medier og regioner. Men på mange måder har kommunerne bedre forudsætninger end regionerne har haft for at være medudviklere på en moderne patientsikkerhedskultur.

Kommunerne behøver ikke begå de samme fejl, som allerede er begået i regionerne. Kommunerne behøver ikke glemme helheden i deres iver efter at suboptimere med en hærskare af specialer, der hver for sig er fantastiske, men som ikke nødvendigvis spiller sammen.

De behøver ikke at fokusere ensidigt på kvantitet og produktionsstigninger på bekostning af kvalitet og patienttilfredshed. Og kommunerne har mulighed for at lægge vægt på den åbenhed, læring og udvikling, som alle nationale og internationale erfaringer peger på som vejen frem.

Patientsikkerhed opstår ikke ud af kontrol, skyld og straf, men på baggrund af transparens og læring.

Kræver aktiv indsats
En ting er helt sikker: Hvis Danmark skal have verdens bedste og mest patientsikre sundhedsvæsen, så kan det kun ske med en aktiv indsats fra kommunerne.

Det kræver en visionær og målrettet indsats fra de kommunalpolitikere, vi snart vælger ind i byrådene.

Sundhedsvæsenet handler ikke kun om, hvad der sker i regionerne. Men det handler heller ikke kun om enkeltstående, afgrænsede indsatser i kommunen. Verdens bedste sundhedsvæsen handler om sammenhæng.

Ha’ et godt regions- og kommunalvalg!

Forrige artikel V-ordfører: Alt for stort bogligt fokus i dagens folkeskole V-ordfører: Alt for stort bogligt fokus i dagens folkeskole Næste artikel Debat: Liberalismen fjerner fokus fra de ældres madbehov Debat: Liberalismen fjerner fokus fra de ældres madbehov
Regeringen genåbner jobcentre med omgående virkning

Regeringen genåbner jobcentre med omgående virkning

GENSTART: Efter mere end to måneders dvaletilstand genåbnes jobcentre fra dags dato – på Sjælland dog kun digitalt. Efter massivt pres åbner regeringen nu også for aktivering som løntilskud og virksomhedspraktik.