DF: Stop social eksport af storbyernes udsatte borgere

DEBAT: Det kan ikke passe, at borgere i nogle kommuner betaler mere i skat, men får mindre velfærd, alt imens storbyerne eksporterer borgere på overførselsindkomst til yderkommunerne, skriver Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti.

Af Susanne Eilersen (DF)
Kommunalordfører

Vi står foran et forår, hvor et af de helt store emner, set med kommunale briller, bliver en ny udligningsreform.

Ny er måske så meget sagt, hvis vi skal lytte til det, indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) siger. For så er der desværre kun tale om en justering.

Dansk Folkeparti mener, at der er behov for en helt ny måde at fordele midlerne mellem kommunerne på.

Vi burde starte helt forfra og ikke bygge videre eller justere på et meget indviklet system, der efterhånden består af knopskydning på knopskydning af indviklede regler, der er svære at styre og endnu sværere at justere på.

Bare en lille justering et sted har konsekvenser flere andre steder.

Behov for ensartet skatteprocent og fordelingsnøgle
Vi skal gøre op med selvstændig skatteudskrivning i kommunerne.

Det kan ikke være rigtigt, at borgere i især yder- og landkommuner skal betale op til fem procent mere i skat uden at kunne være sikre på at få et bedre eller det samme serviceniveau som i kommuner med en lavere skatteprocent.

Det skal vi havde gjort op med.

Der skal fra regeringens side udarbejdes en ensartet skatteprocent, der svarer til det velfærdsbehov, vi har på landsplan.

Derefter skal der så ud fra det samlede beløb laves en fordelingsnøgle til den enkelte kommune, der svarer til, at kommunen kan leve op til serviceniveauet på velfærdsområdet.

Social eksport fra de store byer
Vi ser i dag alt for store forskelle på de største byer og resten af landet. Især København og de omkringliggende kommuner trækker fra i forhold til bosætning, studerende, arbejdspladser og ikke mindst veluddannede borgere. Alt sammen noget, der er med til at skabe vækst i en kommune.

Desværre ser vi også en kedelig tendens til det, jeg vil kalde social eksport af borgere fra de store byer.

Det drejer sig om borgere på overførselsindkomster, der ”hjælpes” til at flytte ud af de store byer til byer med lavere husleje. Eksempelvis har Lolland modtaget rigtig mange borgere på overførselsindkomst fra københavnsområdet.

Kommunen er i forvejen belastet af borgere uden job, borgere med lav eller ingen uddannelse og borgere langt fra arbejdsmarkedet eller på førtidspension og dermed et lavere skattegrundlag. Derudover har kommunen meget få arbejdspladser og dårlig infrastruktur.

Selvom kommunen hæver skatterne, har den svært ved at levere god velfærd for borgerne, nærmest tværtimod.

Storbyerne mod provinsen
I Dansk Folkeparti vil vi ikke acceptere A- og B-kommuner og rangopdelte borgere. Det skal vi have stoppet.

Borgere skal ikke tvinges til at flytte til bestemte steder i landet på grund af deres økonomiske situation eller hvis de bliver syge. Storbyerne skal ikke kun være forbeholdt velstillede borgere.

Kommunerne med borgmestrene i spidsen samler sig i disse dage i netværk for at påvirke og oplyse regeringen og politikerne om de udfordringer, man står med i kommunerne.

Her ser vi samme opdeling mellem storbyerne og resten af landet, en alvorlig tendens, vi skal have stoppet. Det tror jeg ikke, vi får med en justering af udligningsreformen.

Der skal noget helt nyt på bordet for at samle Danmark igen.

Forrige artikel KL: Målsætninger får ikke unge til at vælge erhvervsuddannelser KL: Målsætninger får ikke unge til at vælge erhvervsuddannelser Næste artikel Hovedstadsborgmestre: Derfor er stigende udligning urimeligt Hovedstadsborgmestre: Derfor er stigende udligning urimeligt