Efter mistanke om korruption: Aalborg-borgmester slipper med ’næse’

Et enigt økonomiudvalg i Aalborg Kommune retter kritik mod borgmester Thomas Kastrup-Larsens (S) for fejl i håndtering af sag om penge til storentreprenør. Men ulovligheder og spekulationer om returkommission afvises.  

Hverken Aalborgs Radikale rådmand, Jes Lunde (tv.) eller Enhedslistens rådmand, Per Clausen (th.), vurderer, at der er mere at komme efter i kritisk sag om kommunens stress-sygemeldte borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (midten).
Hverken Aalborgs Radikale rådmand, Jes Lunde (tv.) eller Enhedslistens rådmand, Per Clausen (th.), vurderer, at der er mere at komme efter i kritisk sag om kommunens stress-sygemeldte borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (midten).Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Kim Rosenkilde

Ja, der blev begået kritisable fejl, men der er ingen tegn på egentlige ulovligheder.

Nogenlunde sådan kan man sammenfatte det i hvert fald foreløbige politiske punktum i sag, der har ført til mistanke om returkommission i forbindelse med en aftale mellem Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsens (S) og en lokal ejendomsudvikler.

Borgmesteren har siden 20. januar været sygemeldt med stress, men sagen var mandag til diskussion i kommunens økonomiudvalg. Her nåede man til enighed om at lukke sagen med en røffel til borgmesteren og hans forvaltning.

”Så længe at der ikke kommer noget voldsomt nyt i sagen, så er den lukket med vores konklusion på mødet,” siger Jes Lunde (R).

Han er rådmand for sundhed og kultur i Aalborg Kommune og havde forud for mødet formuleret den tekst, som med enkelte justeringer endte med fuld opbakning i udvalget.

100.000 kroner til video, der ikke blev lavet

I korte træk handler sagen om, at borgmesteren i 2016 på et møde med direktøren for ejendomsudviklingens selskabet 2E Group, Jesper Skovsgaard, bevilligede 100.000 kroner til selskabet.

På mødet deltog også kommunaldirektør Christian Roslev, samt den tidligere rådmand for by- og landskabsforvaltningen Henrik Henriksen (S) og kommunens stadsarkitekt.

Fakta

Kritik af borgmester og forvaltning

På et møde i Aalborg Kommunes økonomiudvalg mandag vedtog udvalget i enighed følgende kritik af borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) og hans forvaltning.

Økonomiudvalget finder borgmesterens og Borgmesterens Forvaltnings håndtering af sagen i 2016 og 2017 kritisabel. Der skal i alle sager om anvendelse af kommunale midler være et skriftligt beslutningsgrundlag om, hvilken ydelse der leveres, og journalføring af beslutningsgangen.

Grænsen for borgmesterens dispositionsmulighed på kontiene for erhvervssamarbejde og markedsføring af Aalborg Kommune gennem aftaler med eliteidrætsorganisationerne nedsættes til 50.000 kr. med efterfølgende opsamlende orienteringer af Økonomiudvalget om trufne dispositioner. Dette evalueres efter et halvt år

Formålet med bevillingen var angiveligt at få lavet en kampagnevideo, som skulle hjælpe med at få det populære tv-program 'Nybyggerne' til at lave en sæson, som foregår i Aalborg.

Men videoen blev aldrig lavet, og der blev ikke ført referat eller anden skriftlig dokumentation af beslutninger truffet på mødet. 'Nybyggerne' kom dog til Aalborg i 2017.

Forud for mødet havde professor i forvaltningsret Sten Bønsing givet en umiddelbar vurdering af sagen. Han fandt ikke tegn på noget ulovligt, men kriterierne for god forvaltningsskik ser ikke ud til at være blevet efterlevet.

”Der vil altid ske fejl i en organisation af Aalborg Kommunes størrelse. Og der er det vigtige, at man lærere af det, retter fejlene og så kommer videre,” siger Jes Lunde.

Partistøtte til borgmesterparti

Enhedslistens rådmand i Aalborg, Per Clausen, kalder hele forløbet for ”noget kludder”.

”Vores bundniveau her i Aalborg handler ikke bare om, at man overholder loven. Det handler om, at man gør tingene ordentligt, og det synes jeg ikke, man har gjort her. Så der grund til at give kritik,” siger Per Clausen.

Vores bundniveau her i Aalborg handler ikke bare om, at man overholder loven.

Per Clausen (EL), Rådmand for Klima og Miljø i Aalborg Kommune

Udover kritikken af borgmesteren og hans forvaltning, så er det også besluttet, at rammerne for borgmesterens selvstændige økonomiske ”dispositionsmuligheder” begrænses.

Fremover skal bevillinger på over 50.000 kroner fra den konkrete pulje som udgangspunkt skal godkendes af kommunens økonomiudvalg.

Det var mediet Frihedsbrevet, der først beskrev forløbet i januar umiddelbart inden, Thomas Kastrup-Larsen sygemeldte sig med stress.

I den forbindelse kom det frem, at tre af virksomheder som ejendomsudvikler Jesper Skovsgaard ejer helt eller delvist gav partistøtte for i alt 50.000 kroner til Socialdemokratiet i Aalborg.

Det skete fire måneder efter, at Jesper Skovsgaards selskab 2E Group havde fået overført de aftale 100.000 kroner fra Aalborg Kommune.

Beløbet blev vel og mærke doneret som tre adskilte overførsler, som alle lå under partistøttelovens grænse for, hvornår donationer skal være offentlige.

Donation gav mistanke om korruption

Overførslen af de 50.000 kroner til Socialdemokratiet fik blandt andre formanden for Transparency Internationals danske afdeling, Jesper Olesen, til at overveje, om der var tale om returkommission og dermed korruption.

Det opfatter jeg som ren spekulation, der var blevet skærpet i nogle medier til noget, der ligner injurier.

Jes Lunde (R), Rådmand for Sundhed og Kultur i Aalborg

Den overvejelse mener Jes Lunde dog ikke, at der er eller har været noget grundlag for.

”Det opfatter jeg som ren spekulation, der var blevet skærpet i nogle medier til noget, der ligner injurier. Vi har ikke set noget som helst bevis for, at det skulle forholde sig sådan. Så det har ikke indgået i vores vurdering, overhovedet,” siger Jes Lunde.

Også Venstres medlem af økonomiudvalget i Aalborg Kommune har svært ved at få øje på nogen rygende pistol, når det handler om mulig returkommission.

”Det er jo ikke noget, vi har forholdt os direkte til i udvalget. Jeg kender ikke historikken, og kan hverken dokumentere det ene eller det andet. Man skal jo lade tvivlen komme den anklagede til gode, og det gør jeg også i den her situation,” siger han.

V mangler borgmesterens egen forklaring

Han hæfter sig dog samtidig ved, at økonomiudvalget formelt set kun har kunnet forholde sig til den del af sagen, som handler om, hvad Aalborg Kommune rent faktisk fik for de 100.000 kroner, der blev overført til Jesper Skovsgaards selskab.

Og hvorvidt borgmesteren og hans forvaltning har håndteret sagen på en ordentlig måde, hvilket de så ikke har og derfor nu også kritik.

”På Christiansborg ville man kalde det her kritik, borgmesteren har fået tildelt, for en næse. Og det ville da have været gavnligt, hvis han havde været her til at give sin forklaring. Men det har han så ikke,” siger Jan Thaysen og fortsætter:

”Vi kommer ikke videre i den her sag medmindre, der dukker nye oplysninger op. Så på den måde er sagen lukket, men den er lukket på en måde, som får nogle konsekvenser fremadrettet.”

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Per Clausen

Rådmand for klima og miljø (EL), Aalborg Kommune, medlem, KL, formand, Magistrenes A-kasse, formand for Aalborg Forsyning, bestyrelsesmedlem i AkademikerPension
cand.phil. i samfundsfag (Aalborg Uni. 1988)

Jan Nymark Rose Thaysen

Rådmand (V), By og Land, Aalborg Kommune

Jes Lunde

Rådmand (R), Sundhed og Kultur, Aalborg Kommune, fhv. kommunaldirektør, Rebild, fhv. gruppeformand (SF) og MF 1982-2001
cand.oecon. (Aalborg Uni. 1980)

0:000:00