Ekspert: Ikke første gang særtilskud beskæres

RETURPENGE: Indenrigsministeren har valgt ikke at udbetale den fulde særtilskudspulje for hovedstaden og i stedet lade penge gå tilbage til betalerne. Det er sket før, siger Niels Jørgen Mau Pedersen fra Vive.

Det blev ikke lige godt modtaget rundt om i hovedstadens borgmesterkontorer, da økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i går gjorde det klart, at han ikke ville udbetale den fulde særtilskudspulje til hovedstadskommunerne.

I stedet vil han kanalisere omkring 25 millioner ud af de i alt 231 millioner kroner tilbage til de kommuner, som betaler den fælles pulje.

34 kommuner i og omkring hovedstaden bidrager til puljen, og vil derfor få en smule retur.

Login