Flygtninge placeres i kommuner med ringe jobmuligheder

INTEGRATION: Fordelingen af flygtninge i kommunerne tager ikke højde for jobmuligheder. Det skader integrationen, mener DA. Inger Støjberg (V) afviser at skrue på fordelingsnøglen.

Der skal i langt højere grad skeles til, hvor arbejdspladserne er, når flygtninge skal have bolig.

Sådan lyder udmeldingen fra Dansk Arbejdsgiverforening, der ønsker et opgør med den måde, flygtninge fordeles mellem kommunerne.

I dag tager man ikke højde for, hvilke kommuner, der har mange arbejdspladser, og det er med til at gøre vejen til arbejdsmarkedet og dermed integrationen af flygtninge langt mere besværlig, end den behøver at være, mener DA.

Login