Forsker: Mangel på tillid kaster kommuner i krig om udligning

MISTILLID: Kommuners kamp om udligningsmilliarderne er blevet mere intens og gør det svært for Folketinget at løse systemets problemer. Nytænkning og klassiske dyder kan styrke tilliden, vurderer Niels Jørgen Mau Pedersen fra Vive.

Konsulenter og advokater ligner de eneste sikre vindere på kommunernes indbyrdes kamp om fordelingen af de statslige milliarder til den lokale velfærd.

For parallelt med, at borgmestre landet over bruger tid på at lobbye, og agiterer for denne eller hin skævhed i den komplekse kommunale udligningsordning, så postes der adskillige millioner kroner i analyser af og juridiske udredninger om ordningens tilsyneladende fejl og mangler.

Senest er op mod 20 kommuner ved at gøre sig klar til et muligt sagsanlæg mod staten for at få kompensation for konsekvenserne af en skæv statistisk opgørelse.

Login