Forsøg viser vejen til bedre sagsbehandling, men det koster

FRIKOMMUNE: Ambitionen om at sikre udsatte borger og familier én samlet handleplan og indgang til kommunen er allerede omsat til lov. Forsøg viser, at omstillingen er ressourcekrævende, men gør en forskel for borgere og medarbejdere.

De mest udsatte borgere har ofte de mest komplekse sagsforløb i det virvar af lovgivning, krav og muligheder, som de kommunale støtteindsatser er bygget op omkring.

Det har ni nordsjællandske kommuner over de seneste år forsøgte at lave om på med frikommuneforsøget 'Én plan for sammenhængende indsats sammen med borgeren'.

Forsøgets kongstanke er i sin enkelthed at erstatte de ofte mange forskellige planer, der lægges for udsatte borgere eller familier på tværs af forvaltninger, med én samlet handlingsplan og én indgang til kommunen.

Login