Debat

HK: Administration er fundamentet for den borgernære velfærd

Narrativet om den overflødige administration er en myte. For den kommunale administration består af en række dybt professionelle medarbejdere, uden hvem intet ville fungere, skriver Lene Roed.

Store, ureflekterede besparelser på den borgernære administration vil uundgåeligt trække tæppet væk under den borgernære velfærd, skriver Lene Roed.
Store, ureflekterede besparelser på den borgernære administration vil uundgåeligt trække tæppet væk under den borgernære velfærd, skriver Lene Roed.Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Lene Roed
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Jeg er i tvivl om, hvorvidt toneangivende politiske partier faktisk ved, hvad de taler om i deres bestræbelser på at overbyde hinanden i en konkurrence om at rundbarbere den kommunale administration.

Både Venstre og Socialdemokratiet bebuder, at der skal spares 2,5 milliarder kroner på administrationen. Socialdemokratiet foreslår at omprioritere pengene til såkaldt ’borgernær velfærd’, mens en række borgerlige partier opererer med endnu større besparelser.

Fortællingen er i alle tilfælde, at administration og velfærd er to forskellige ting, og at man bogstaveligt talt omkostningsfrit kan flytte penge fra ’administration og bureaukrati til - forstås det - mere værdifulde områder. De administrative funktioner italesættes som et unødvendigt fedtlag, der ikke bidrager med værdi for hverken borgere eller samfund.

Narrativet om den overflødige administration er en myte

Lene Roed, formand HK Kommunal

Men den fortælling holder ikke. Narrativet om den overflødige administration er en myte, der nu mest af alt udmønter sig som et symbolpolitisk luftkastel. For den borgernære, kommunale administration består af en række dybt professionelle medarbejdere, uden hvem intet ville fungere.

Jeg bidrager hellere end gerne til at få luget ud i de opgaver, der virkelig er overflødige. Men voldsomme grønthøsterbesparelser på de borgernære, administrative funktioner vil ramme vores samlede velfærd og dermed borgerne med stor kraft. Det, vi kalder administration, udgør nemlig en helt uadskillelig del af vores velfærd. Det gør den af mindst tre grunde.

Velfærdens fundament 
For det første er vi HK’ere i langt de fleste tilfælde i direkte kontakt med borgere og virksomheder, når de har behov for hjælp for at få hverdagen til at hænge sammen på fornuftig vis. Det gælder for eksempel på vores jobcentre, i byggesagsafdelingen, på erhvervskontoret, i socialforvaltningen, på skoler, i sundhedshuse, på biblioteker og tandklinikker.

Men også de HK’ere, der ikke har direkte borgerkontakt, udgør en væsentlig del af velfærdens fundament. Som det for eksempel er tilfældet for de kompetente medarbejdere, der sørger for at alle andre faggrupper får udbetalt deres løn korrekt og til tiden.

Professionelle administratorer sikrer et demokratisk funderet velfærdssamfund

Lene Roed, formand HK Kommunal

Eller de dygtige sagsbehandlere, der holder hånd i hanke med anvendelsen af vores skattekroner. For ikke at tale om de HK’ere, der udvikler og holder vores it-systemer i gang, eller de medarbejdere, der sørger for, at digitaliseringsprojekterne får ben at gå på i kommunerne.

For det andet forsvinder de helt nødvendige administrative opgaver jo ikke, hvis man fyrer de medarbejdere, der er uddannede til at løse opgaverne. Og så skal opgaverne løses af andre personalegrupper som sosu’er, lærere og pædagoger. Det duer naturligvis ikke.

Det er et paradoks, at der over de seneste fem år er forsvundet 2.800 HK’ere i kommunerne samtidig med, at andre faggrupper i større og større omfang oplever at skulle bakse med administrative opgaver. Med en bekymrende udsigt til, at vi kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft på vigtige velfærdsområder, bliver vi nødt til at sætte fokus på en ny form for arbejdsdeling, der betyder, at velfærdsopgaverne bliver udført af de rigtige medarbejdere.

Det sikrer vi blandt andet ved at overlade de administrative opgaver til HK’erne, så de øvrige velfærdsmedarbejdere får mere tid til deres kerneopgave. Hvis vi skal sikre en velfærd med færre hænder, skal opgaver som løn, bogholderi, it og journaler naturligvis varetages af dem, der er uddannede i og har erfaring med effektiv administration.

Faggrupper er hinandens forudsætning
Endelig er de administrative medarbejdere en helt afgørende del af fundamentet for, at vi har et tidssvarende velfærdssamfund, hvor hver eneste faggruppe er hinandens forudsætning. De administrative HK’ere skaber ikke alene luft til de nødvendige indsatser, men sikrer også, at borgerne får en helhedsorienteret og tillidsskabende sagsbehandling med styr på retssikkerhed og økonomi.

Professionelle administratorer sikrer et demokratisk funderet velfærdssamfund, der er kendetegnet ved gennemsigtighed, effektivitet og retfærdighed. HK’ernes faglighed bidrager til den transparens i sagsbehandlingen, der giver borgere og virksomheder tiltro til, at offentlige myndigheder handler upartisk og retfærdigt.

Lad os sammen kigge på hvilke opgaver, der kan undværes – fremfor at gå efter en hel faggruppe. Store, ureflekterede besparelser på den borgernære administration vil uundgåeligt trække tæppet væk under den borgernære velfærd. Husk, at en professionel administration på mange måder udgør hele fundamentet for det åbne og tillidsfulde samfund, vi har.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lene Roed

Formand for Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) og for HK Kommunal
Udlært i skatteforvaltningen i Vejle Kommune 1985, TR- og bestyrelsesuddannelse

0:000:00