Internt notat: Regeringen vil trække støtten til en række tidligere satspuljeprojekter

FARVEL: Et forsøg med lægeordineret heroin og en pulje til mere hjemlighed på landets plejehjem er nogle af de tidligere satspuljeprojekter, regeringen vil droppe, viser et notat. Forkert og uklogt, kritiserer DF og Frivilligrådet.

Der bliver alligevel ikke penge til blandt andet mere hjemlige rammer på plejehjemmene, nye ungekrisecentre og en whistleblowerordning, der skal afsløre svindel i frivilligsektoren.

Det viser et regeringsdokument, som Altinget er i besiddelse af.

Dokumentet fra Social- og Indenrigsministeriet indgår i de igangværende forhandlinger om udmøntningen af den reserve, der erstatter den aflivede satspulje og skal finansiere midlertidige projekter på socialområdet fremover.

Login