Jelved: Kommunerne kan afhjælpe hjemløsheden

DEBAT: Hvis kommunernes metoder med at afhjælpe hjemløshed sættes i system, kan antallet af hjemløse nedbringes. Det skriver socialordfører Marianne Jelved (R).

Af Marianne Jelved (R)
Socialordfører

Der er desværre en klar stigning af hjemløse, men der er flere hjemløse, der har været hjemløse i mindre end et år. Det vil sige, at der er markant brug for at forebygge hjemløshed, som er en kompleks situation for mange. Der er mange komplekse problemer knyttet til en hel del af de hjemløse. Samtidig ved vi mere og bedre, hvad der skal til for at løse opgaven; at give hjemløse en mere permanent og stabil bolig- og livssituation.

ACT-metoden
Der er gjort forsøg med den såkaldte ACT-metode. ACT står for Assertive Community Treatment. Det er et udvalg, der mindst består af en psykiater, en misbrugskonsulent, en beskæftigelseskonsulent, en bostøttemedarbejder og en sundhedsfaglig konsulent. De hjælper borgeren med at flytte i egen bolig og fastholde den, mens de samtidig hjælper borgeren med dennes øvrige problemer.

Det viser sig, at 90 procent af de hjemløse, der hjælpes af et ACT-team, kan fastholde deres bedre situation og blive i deres bolig. Men en investering i et kommunalt ACT-team kræver et vist antal hjemløse i den enkelte kommune. Så kommunerne opretter ikke selv et sådant team.

Det er jo i sig selv problematisk, at den metode, der virker for at afskaffe hjemløshed, ikke anvendes af økonomiske grunde. Det ville være oplagt at se opgaven som et regionalt anliggende, så der blev en vejledning til kommunerne for at løse den opgave, ved at kommunen kunne betale for et ACT-teams periodevise arbejde.

Ingen undskyldning
Det har man netop gode erfaringer med fra hjemløsestartegien fra 2013. Her blev der oprettet et rejsehold, der kunne tage ud til den enkelte kommune med intensiv proces- og implementeringsstøtte og kompetenceudvikling af frontmedarbejdere. Det er Socialstyrelsen, der rummer den opgave. Nu udvides opgaven og dermed rejseholdets kompetencer, så de kan understøtte kommunernes samarbejde med den regionale behandlingspsykiatri og Kriminalforsorgen.

Jeg kan blive helt optimistisk, når jeg læser om den slags vellykkede metoder og handlekraft for at sætte kommunernes arbejde for at afhjælpe hjemløsheden i system med metoder, der har vist sig at virke. Her viser satspuljemidlerne at have en vigtig funktion, udviklingsarbejder kan sættes i gang med midler, der afsættes centralt til et samarbejde med kommunerne om metoder at arbejde efter. De metoder kan læres og implementeres lokalt ved hjælp fra centralt hold i f.eks. Socialstyrelsens regi og i regionalt regi.

Der er ingen undskyldning for ikke at gøre det rigtige.

Forrige artikel R: Mange kommuner svigter børnene R: Mange kommuner svigter børnene Næste artikel Aarhus Kommune: Sådan begrænser vi trængslen Aarhus Kommune: Sådan begrænser vi trængslen