KL-top fastholder lukkethed om udvalgsmøder

INDSIGT: KL’s top afviser forslag fra Esbjerg om at give almindelige byrådspolitikere adgang til dagsordener og referater fra landsforeningens udvalgsmøder. Ekspert kalder KL's argumenter for noget sniksnak.

Hverken menige byrådspolitikere eller andre udenforstående skal have adgang til at følge med i, hvad der diskuteres og besluttes i KL’s forskellige fagudvalg og bestyrelse.

Det mener et flertal i KL’s bestyrelse, som afviser et forslag fra Esbjerg byråd om at give almindelige kommunalbestyrelsesmedlemmer adgang til referater, bilag og dagsordener fra de politiske møder i KL.

Ønsket fra Esbjerg er at gøre det lettere for politikere uden for KL at følge med i landsforeningens arbejde. Dog med den undtagelse, at fortrolighed fortsat skal være muligt i de sager, hvor det er påkrævet af hensyn til KL’s virke.

Login