Klichesprog ikke længere nok efter terrorangreb

KLUMME: Hvilket sprog politikere og myndigheder anvender, har stor betydning for borgernes accept af og vilje til at betale til samfundet, påpeger Altingets udgiver med konkrete eksempler.

HVORDAN POLITIKERE OG myndigheder udtrykker sig over for borgerne, har stor betydning for opbakningen til folkestyret.

Lad os se på det i dag i anledning af en trist og mere lys sag.

Efter det seneste terronattentat i Barcelona udsendte statsministeren igen de ord, vi kan fremsige i søvne:

"Angrebet fylder mig med sorg. Det er fortvivlende og meningsløst. Men sammen skal vi bekæmpe mørket – lyset vil vinde."

Efterhånden virker sådanne ord, som også de øvrige partiledere står i kø for at markere sig med, nærmest modsat. Hvad betyder det, at Mette Frederiksen (S) nu igen maner til "sammenhold"? "Vi skal stå sammen," siger udenrigsministeren på direkte tv. Det giver ingen mening. Det samme og samme siges igen og igen, og alligevel sker det. Befolkningerne bliver jo påvirket af det og frygter mere og mere for lastbiler, Europas åbne, ydre grænser og den ekstreme islam iblandt os.

Politikernes gentagne ord om at bekæmpe mørket og stå sammen i livslyst – den virker ganske enkelt ikke mere. Det virker hult. Klichefyldt. Som når terroristen forudsigeligt råber Allah-u-Akbar, før han dræber vores med-europæere. Hver befolkning, hver person tænker, at vores folkevalgte ikke kan stille noget op. Man må tage sine egne forholdsregler, for så vidt man kan. Lade sine holdninger til religionsfrihed og indvandring justere.

Politikerne og deres kommunikationsfolk må overveje, hvordan de ved de kommende terrorangreb i Europa kan formulere sig på nye måder, så deres troværdighed bevares i befolkningens øjne. Så borgernes tillid til myndigheder og stat bevares.

Præcist hvordan er svært at analysere. Men det kunne være advarende ord om, at fremtidige terrorangreb vil få repressalier. 

HELDIGVIS HENVENDER POLITIKERE og myndigheder sig også til os borgere i andre og mere konstruktive anledninger. De tre hyppigste kontakter mellem myndigheder og borger er vel 1) skat, 2) byggesager og 3) sundhed.

1) Skat har forbedret sin kommunikation betydeligt de seneste år. Man taler ikke længere ned til borgerne, betalerne. Man kommunikerer i rimelig øjenhøjde. Bortset fra SMS-formuleringen "SKAT har sendt dig en ny digital post. Log på og læs den på Borger.dk eller e-Boks.dk."

Hvorfor i alverden skriver man ikke, hvad det drejer sig om: Din årsopgørelse er klar. Din overskydende skat for 2016 er overført til dig eller lignende. Og et ønske mere kunne være, at Skat en gang imellem sagde: – Tak for pengene. Bare sendte en lille nydelig kvittering for ulejligheden.

2) Kommunernes byggesagskontorer har stadig et ringere omdømme. Forskelligt fra kommune til kommune. Men generelt tales der ned til de initiativrige danskere, der vil forbedre den danske bygningsmasse. Det er altså ikke pr. definition mistænkeligt at ville bygge en carport, en større terrasse eller en tilbygning, generationer vil få glæde af. Bidrage til beskæftigelse, vækst og værdier. Kommunernes kontorer for byggetilladelser har fortsat meget at forbedre. Vær venligere, vær mere sprogligt imødekommende. Og så ikke et ord om sagsbehandlingstiden.

3) Endelig er der sundheden, først og sidst nok det samlet set vigtigste bindeled mellem myndighederne og deres borgere. Lad mig slutte med et rigtig livsbekræftende eksempel på human, ydmyg og imødekommende henvendelse fra kommune til borger. Vi skal til Sønderborg – grænselandsbyen med den smukke nye havnefront over for nationens stolthed Dybbøl. 

Kommunens sundhedscenter, der naturligvis ligger på selveste Grundtvigs Allé, henvender sig til alle, der fylder 80 år (se brevet nedenfor). Det er et venligt tilbud om en samtale, der kan øge trivslen og forebygge sygdom. Individuel i sin tone – med stor respekt for den ældre medborger. Det er ganske enkelt. Men det virker. Man må få lyst til at få besøg af en ældrevejleder til sådan en times vejledende forebyggelsessamtale. Det er da bare om at tage imod. Et-eller-andet på vejlederens palet vil sikkert kunne sætte lidt mere livsfarve på hver enkelt.

NÅR VORES POLITIKERE og myndigheder henvender sig til os i et sprog som i Sønderborg, styrker det lysten til at være med i samfundslivet. Til at betale noget skat. Så skinner lyset. Igen.

Forrige artikel Altinget er sygeligt neutral Næste artikel God valgkamp lysner demokratisk håb God valgkamp lysner demokratisk håb
 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Politikkernes flosker har overskredet sidste salgsdag

  Lars Løkke Rasmussen siger:
  "Angrebet fylder mig med sorg. Det er fortvivlende og meningsløst. Men sammen skal vi bekæmpe mørket – lyset vil vinde."
  Hvis det er lyset der skal vinde, så er det da godt nok på allerhøjeste tid, at vores Statsminister får skruet en pære i den indvendig og tilslutte den en kontakt, så der endelig kan gå et lys op for ham FOR FOLKETS vel og ikke for sit eget.

  Og alle de andre politikkere følger trop med deres "stå sammen", fakler og blomster, men INTET sker, iSlammet flyder stadig nærmest frit ind over vore grænser og ingen aner hvilke fremmede der opholder sig i vort land og hvorfor.

  Politikkernes flosker har længst overskredet sidste salgsdato og ikke så meget som e´t nuværende folketingsparti er værdig til genvalg.
  Der skal nye folk på tinge, hvis noget skal ændres.
  Min støtte går til http://dksamling.dk/

 • Anmeld

  Christian X

  Eftertiden vil dømme de ansvarlige hårdt

  I en retsstat hænger magt og ret sammen.
  Dette har man opløst med menneskerettighederne.

  Hvis et land eller kontinent ikke overholder menneskerettighedernes normer for europæisk moral, så har folk ubetinget ret til ophold i Europa (uanset hvor mange de er eller hvad de selv har begået af forbrydelser).

  Vi har altså givet rettigheder til folk, vi aldrig har haft magt over. Vi er sat uden for indflydelse og kan ikke engang stille basale modkrav, som andre nationer ville stille til os:
  Nul kriminalitet, selvforsørgelse og følg landets skikke eller land fly.

  Menneskerettighederne/"human right" er som professor i juridisk historie på Harvard, Samuel Moyn har vist i bogen: "The Last Utopia: Human Rights in History".
  Noget som reelt set starter i 70erne og som er drevet af 2.forhold;

  1) Venstrefløjen havde behov for en ny utopi for en retfærdig verden efter kommunismens fiasko og overgreb blev kendt.
  2) Den afkoloniseret 3.verden forbliver dysfunktionel, efter afkoloniseringen, set med vestlige øjne...

  Man har rejst et moralsk imperium fra vestlig side, der gør vestlige retsstater til moralske kolonistater, på bekostning af egne borgere, der må afgive rettigheder og velfærd, uden retskrav på så meget som en folkeafstemning om emnet.
  På et tidspunkt reagerer den europæiske befolkning og så kommer det hele ud af kontrol...

  http://jyllands-posten.dk/international/ECE9715121/bill-gates-europa-bliver-noedt-til-at-goere-det-svaerere-for-migranter-at-krydse-graensen/

  https://newspeek.info/general-militaeret-kan-til-enhver-tid-stoppe-migrationen-over-middelhavet/

 • Anmeld

  Tommy Jensen, Vollerup

  Tja! Hvá så hvis man bliver så gammel!

  Kære Rasmus!
  I Sønderborg er gennemsnitslevealderen jf. DS/HISBK for 2012-2016 80,7 år!
  Dvs. Kommunen ringer og spørger: Hallo! Er du i live? Hvá kunne du tænke dig?
  Gó forretning for kommunen! Risikoen for serviceudgifter, som allerede er udredt af landsudligningen og tilskud er minimal, da gennemsnitsberegningen viser, at der kun er tale om 0,7 års service!
  Hav en god dag:-)

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Floskler.

  Politikerne fyldes, den ene gang, efter den anden gang med "sorg og afsky". Hvornår begynder de at lægge handling bag de "fine" ord, formentlig aldrig. Lars Løkke Rasmussen bruger også disse floskler. Jeg har på fornemmelsen at statsministeren ikke tør handle af frygt for hvad Europas såkaldte " mutti", Angela Merkel vil sige til det. Nej det er så ulig lettere, bare at fordømme og "vise afsky" og så ikke mere.
  Nej, det der efter min mening skal til er:
  1) luk alle grænser i Europa.
  2) Begynd masseudvisninger af asylsøgere, som ikke har noget grundlag for at være her. Tving de pågældendes hjemlande til at tage i mod egne statsborgere. Evt. ved at sætte disse i fly, og med militær eskorte bringe der derhen dertil hvor de hører hjemme.
  3) Lad os komme ud af EU så hurtigt som muligt, samtidig med at Schengen "aftalerne" ophæves.
  Jeg mener, at hvis der ikke snart bliver sat hårdt, imod hårdt vil det hele ende medet enormt brag, som vi ikke siden 2. verdenskrig har set.
  Påstanden om at terroren ikke hat noget med "den store religion" Islam at gøre, har simpelt hen ingen gang på jord, tværtimod. Prøv lige at kigge lidt i Muhamedanernes såkaldt hellige bog, Koranen. De mange hadske Sura vers giver svaret.