Kommunerne budgetterer med største løft af velfærden i ti år

BUDGET: Kommunerne udnytter økonomiaftalen mellem KL og regeringen og budgetterer med de største stigninger i serviceudgifterne i ti år. Der er dog betydelige variationer på tværs af kommunerne.

Vives kommunetal for 2020 viser, at kommunerne samlet set budgetterer med serviceudgifter på næsten 262,5 milliarder kroner i 2020.

Stigningen i de kommunale servicebudgetter er muliggjort af økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2020, som gav mulighed for, at kommunernes serviceudgifter kunne stige med 1,7 milliarder kroner i forhold til 2019.  

Stigningen i kommunernes serviceudgifter skal ses i sammenhæng med, at befolkningstallet er stigende. Budgetstigningen svarer dog alligevel til, at serviceudgifterne stiger med godt 600 kroner per indbygger. 

Login