Minister åben for andre økonomiske modeller til offentlig regional transport

SAMRÅD: Regeringens opgør med regionerne indebærer en ny model for finansiering af regional bustrafik. S frygter, at tyndtbefolkede kommuner bliver forfordelt, mens minister er klar til at drøfte alternativer.

Som en del af regeringens storstilede sundhedsreform står landets fem regionsråd til at måtte lade livet.

Men sundhed er ikke regionernes eneste opgave, om end det er den største.

Regional trafikplanlægning og medfinansering af ruter på tværs af kommunerne er også en del af regionernes opgaveportefølje. De opgaver vil regeringen overlade til kommunerne og trafikselskaberne.

Login