Økonomisk Råd overvejer straf for løbske byggebudgetter

STYRING: Gentagne overskridelser af de kommunale anlægsbudgetter får de økonomiske vismænd til at overveje muligheden for at indføre nye sanktioner baseret på en flerårig budgetperiode. Helt skævt, lyder det fra KL-direktør.

Kommunerne har svært ved at overholde deres anlægsbudgetter.

Derfor kan der ifølge de økonomiske vismænd være ræson i at vurdere overholdelsen af de offentlige anlægsbudgetter i et flerårigt perspektiv og at straffe kommunerne, hvis ikke det lykkes.

Det skriver Det Økonomiske Råd i sin nye rapport, hvor det med afsæt i de seneste års overskridelser af de kommunale byggebudgetter overvejer, om overskridelserne kan hænge sammen med, at kommunerne ikke bliver straffet.

Login