R: Mange kommuner svigter børnene

DEBAT: Mange kommuner forvalter ansvaret for at passe på de svageste godt, men der er også mange, hvor det ikke er tilfredsstillende. Det skriver Marianne Jelved (R).

Af Marianne Jelved (R)
Socialordfører

Kommunerne har ansvar for en lang række opgaver, der vedrører de svageste af vores borgere i alle aldre. Mange kommuner forvalter det ansvar godt, men der er også mange, hvor det ikke er tilfredsstillende.

Jeg har netop hørt historien om en pige, der af jordmoderen blev indberettet til en kommune. Pigen burde fjernes fra forældrene øjeblikkeligt efter fødslen. Det skete først, da pigen var 10 år. Siden har hun været voldsomt behandlingskrævende. Hun bor alene i en afdeling af en institution og har konstant to voksne hos sig døgnet rundt.

Ja, det er frygteligt dyrt, men ansvaret ligger alene hos den kommune, der alt, alt for sent handlede. Og pigen betaler den højeste pris. Jeg har rigtig svært ved at se noget formildende i den konkrete kommune. Og det svigt burde den kommune betale for.

Særlige børnehuse
Jeg har netop sammen med andre socialordførere besøgt et af de børnehuse, som nu findes i hver region. Det var et bredt flertal i Folketinget, der for en del år siden vedtog, at hver region skulle have et særligt børnehus, hvor afhøringer og hele udredningen af et barns situation kunne ske under trykke forhold, når der er mistanke om vold og/eller overgreb over for et barn. De børnehuse er så velfungerende og lever op til Folketingets hensigt med at etablere den særlige institution.

Det er en glæde at se, hvordan alle de ansatte og deres samarbejdspartnere hos politi og jurister m.fl. trækker på samme hammel og får løst opgaven: at få udredt hvert henvist barn på en forbilledlig måde. Det er grundlag for, at et barn kan komme videre i sit liv med de nødvendige behandlinger og ændringer. Og forhåbentligt i tide, så der er håb for et godt liv efterfølgende. Men det forudsætter en tidlig indgriben i den kommune, et barn nu bor i.

Derfor besøgte vi også Kolding Kommune og besøgte institutionen Tinghøj. Den er Kolding Kommunes tilbud på anbringelsesområdet. Der er en børnegruppe for 3-12 år. Der er otte pladser til akut modtagelse og behandling, til man har fundet en mere blivende løsning. Der er ungegruppen med otte pladser for unge på 12 – 18 år.

Der er socialpædagogiske ophold, aflastning og akut modtagelse. Så er der et Alternativ til Anbringelse (ATA) med familiebehandling med massive pædagogiske og kompenserende indsatser. Der er Vestervænget med 10 pladser. Her forebygges anbringelser, og det er for 6 – 12-årige. Endelig er der Nerværket for unge 16 – 23-årige. Der er 20 stk. boliger og otte lejligheder, hvor den unge bor med en støttebeboer.

En håndsrækning fra fællesskabet
Kolding er en kommune, der har en lang tradition for at tage fat i et barns, en ungs eller en families problemer og får forebygget, at det går helt galt. Sådan set kan en kommune finde gode eksempler på, hvordan man kan forebygge de problemer, der kommer til at ødelægge et liv for et barn eller en ung, og som er dyre for samfundet og endnu dyrere for det menneske, der ikke får en håndsrækning fra fællesskabet.

Og samfundet skal jo prøves på den måde, det tager hånd om de svageste borgere. Og det kan gøres, så der er ikke nogen undskyldning for ikke at gøre det, vi godt ved, der bør gøres.

Forrige artikel DE og FTF: Hæv ambitionerne for offentligt-privat samarbejde DE og FTF: Hæv ambitionerne for offentligt-privat samarbejde Næste artikel Jelved: Kommunerne kan afhjælpe hjemløsheden Jelved: Kommunerne kan afhjælpe hjemløsheden