Regeringen afviser flerårige økonomiaftaler efter kommunalt aftalebrud

BYGGERI: Kommunerne står til at overskride anlægsrammen med godt to milliarder kroner. Så længe man ikke overholder de indgåede aftaler, vil finansministeren ikke tale mere om flerårige budgetaftaler.

Regeringen ser ikke med milde øjne på, at kommunerne samlet set står til at have overskredet den aftalte ramme til byggeri og renovering med over to milliarder kroner i 2018.

Det har fået finansminister Kristian Jensen (V) til at true med et indgreb over for kommunerne med nye sanktioner og at lægge låg på videre diskussioner om muligheden for at indgå flerårige økonomiaftaler.

”Når kommunerne på den måde svigter den aftale, der er indgået, så giver det anledning til bekymring hos mig. Og kommunernes ønske om at lave flerårige budgetaftaler kan på ingen måde komme på tale, når de ikke kan overholde etårige aftaler,” siger Kristian Jensen.

Opgørelsen over kommunernes budgetoverholdelse er baseret på foreløbige regnskabstal fra Danmarks Statistik. Men der forventes kun mindre justeringer, når de endelige tal foreligger til april.

Også i 2017 overskred kommunerne deres anlægsbudgetter med 1,6 milliarder kroner. Men dengang betød et mindre forbrug på kommunernes serviceudgifter, at de samlede skred kun lød på omkring 700 millioner kroner. I 2018 ser kommunerne dog ud til at have brugt hele deres serviceramme.

Store opsparinger frister
Man skal tilbage til årene umiddelbart i kølvandet på finanskrisens indtog for at finde budgetoverskridelser af en tilsvarende størrelse.

Dengang var det dog først og fremmest aftalebrud omkring serviceudgifterne, som opmærksomheden samlede sig omkring. Og de ser da også ud til at holde sig inden for den aftalte ramme i 2018.

Men at det nu er anlægsudgifterne, synes ikke at være nogen formildende omstændighed for Kristian Jensen.

"Vores evne til at styre samfundsøkonomien er bekymrende ringe, hvis ikke vi har kommuner, som overholder de aftaler, der er indgået,” siger Kristian Jensen og fortsætter:

”Vi har ad flere omgange sagt, at vi er bekymrede for, at den store likviditet, kommunerne sparer op, skulle omsætte sig i anlægsaktiviteter. Det har kommunerne hidtil nægtet.”

Den pointe går igen i en analyse af kommunernes likviditet, som regeringen netop har offentliggjort.

Hos KL understreger formand Jacob Bundsgaard (S), at alle kommuner har gjort, hvad de kunne, for at overholde budgetterne. Men at det i 2018 har været umådeligt svært at holde sig inden for den snævre ramme, som regeringen ville bevillige med årets økonomiaftale.

Kommunernes forbrug på anlæg (mia. kr. i 2018-priser)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 (aftale) 2018 (Foreløbige) 2019
(aftale)
19,7 19,7 19,6 19,3 19,1 17 19,2 17,8
Kilde: KL

KL: Anlægsloftet er for lavt
Han advarer om, at en eventuel sanktion på kommunernes anlægsudgift som den, man kender fra serviceudgifterne, vil kræve en større anlægsramme end i dag.

”Et sanktionssystem, der kun straffer kommunerne, hvis de rammer over, vil indebære, at kommunerne tvinges til at budgettere med reserver for at undgå sanktioner. Men efter behovet for anlæg er det samme, vil det kræve en markant højere ramme at gennemføre,” skriver Jacob Bundsgaard i en skriftlig kommentar.

Som forsvar peger han samtidig på, at kommunernes anlægsudgifter per indbygger har været faldende i en årrække, mens de målt i antal kroner har ligget stort set konstant på lige omkring de 19 milliarder kroner.

Problemet er så, at regeringen kun tillod en anlægsramme på lige over 17 milliarder kroner i 2018.

”Kommunernes anlægsbehov overstiger de rammer, finansministeren giver os. Det har vi gjort opmærksom på i årevis. Og de foreløbige regnskabstal bekræfter jo bare, at kommunerne indiskutabelt har store anlægsbehov,” skriver Jacob Bundsgaard.

Kommunernes forbrug på anlæg (kr. per indbygger 2018-priser)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (aftale) 2018
(Foreløbige)
3.772 3.519 3.493 3.463 3.384 3.329 2.938 3.328
Kilde: KL og egne beregninger

Forrige artikel Ministre opfordrer kommuner til at sænke skatten Ministre opfordrer kommuner til at sænke skatten Næste artikel DF-ordfører: Ingen aftale om sundhedsreform i denne uge DF-ordfører: Ingen aftale om sundhedsreform i denne uge