Regeringen skrinlægger opgør med unfair offentlig konkurrence

ERHVERV: VLAK-regeringens kamp mod såkaldt offentligt opgavetyveri bliver nu lagt endegyldigt i graven af finansminister Nicolai Wammen. Regeringen arbejder dog videre med enkelte delelementer.

Der kommer ingen lovforslag fra regeringen om at begrænse stat, kommuner og regioners muligheder for at udøve erhvervsaktivitet i konkurrence med private virksomheder.

Det slår finansminister Nicolai Wammen (S) fast i et brev til partierne bag den aftale, Socialdemokratiet ellers selv indgik med den tidligere VLAK-regering om etableringen af et nyt klagenævn og skærpede principper for prissætning og kontroludbud.

Inden valget nåede den tidligere regering at sende tre lovforslag om emnet i høring, men de er nu definitivt taget af bordet.

Login