S-kandidat: En socialdemokratisk regering bør afskaffe budgetloven

DEBAT: Dårlige normeringer i landets vuggestuer og børnehaver løses ikke ved lovindgreb, men derimod ved en afskaffelse af budgetloven, skriver Sine Heltberg, der er folketingskandidat for Socialdemokratiet.

Af Sine Heltberg (S)
Medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg og folketingskandidat

For nylig var der store demonstrationer mod de dårlige normeringer i landets vuggestuer og børnehaver. Mange argumenterer for minimumsnormeringer, så der er et loft over, hvor mange børn der kan være per voksen.

Jeg har sympati for tanken, men minimumsnormeringer er reelt blot symptombehandling. Det, vi i virkeligheden har brug for, er en ændring af statens måde at styre kommuner og regioners økonomi på.

Kommuner og regioner straffes
I kølvandet på finanskrisen vedtog Folketinget den såkaldte budgetlov, der betyder, at kommuner og regioner bliver ramt af en økonomisk straf, hvis de bruger flere penge, end det er aftalt med regeringen.

For at undgå disse bøder er kommuner og regioner så forsigtige i deres pengeforbrug, at de år for år bruger endnu mindre end aftalt.

Alene i kommunerne har det betydet, at der 2011-2017 er brugt 31,5 milliarder kroner mindre end aftalt mellem KL og regeringen.

Det svarer til, at omkring 9.000 offentligt ansatte er blevet fyret – om året.

Men det bliver værre.

Kommuner og regioner straffes også, hvis de i deres budgetlægning bruger så meget som en 50-øre mere, end der er aftalt med regeringen.

Selv om alle ved, at det reelle forbrug ender på et lavere niveau end budgettet. Og selv om der de foregående år har været et betydeligt mindreforbrug.

Det statslige jerngreb
Denne meget stramme styring af kommuner og regioners forbrug har givet Folketinget et enormt økonomisk råderum, som de kan bruge på skattelettelser eller på øremærkede bevillinger til udvalgte områder.

På den måde flyttes prioriteringer fra lokale folkevalgte til politikere på Christiansborg. Det er en usund centralisering, som strider mod den danske tradition for et stærkt lokal selvstyre.

Derfor er det på høje tid, at vi får en diskussion om det statslige jerngreb om kommuner og regioners økonomi.

Budgetloven stammer fra en tid, hvor Danmark var hårdt ramt af finanskrisen.

I dag er virkeligheden en helt anden.

Flere børn og ældre
Vores økonomi er i pæn vækst, og vi har store overskud på de offentlige finanser.

Derfor bør en ny S-regering som noget af det første indføre en langt mere fleksibel styring af de kommunale og regionale udgifter.

Hvis man bruger færre penge end aftalt det ene år, bør man få lov til at øge forbruget tilsvarende året efter.

Og det kommunale udgiftsloft bør øges, så det tager højde for, at der i de kommende år kommer flere børn og flere ældre over 80 år.

Gør man det, vil vi se serviceniveauet i den borgernære velfærd begynde at stige – helt uden at Folketinget behøver indføre minimumsnormeringer eller øremærke penge til udvalgte serviceområder.

Forrige artikel Frank Jensen: Anlægsloftet bremser nye boliger til socialt udsatte Frank Jensen: Anlægsloftet bremser nye boliger til socialt udsatte Næste artikel Journalistforbundet: Ny regering skal ændre offentlighedsloven Journalistforbundet: Ny regering skal ændre offentlighedsloven
Wammen før slutspil om udligning: Venstre får ikke vetoret 

Wammen før slutspil om udligning: Venstre får ikke vetoret 

KOMMUNER: Nu begynder de reelle forhandlinger om et nyt system for fordeling af penge mellem rige og fattige kommuner. Regeringen er glad for, at V-formand Jakob Ellemann-Jensen er "stemplet ind", sagde finansminister Nicolai Wammen (S) fredag.