Sådan fordeles pengene i blå sundhedsaftale

FINANSIERING: Aftale fordeler milliarder til nye lokale sundhedshuse, kommunal udligning skal justeres, og når kommuner får flere opgaver på sundhedsområdet, skal pengene følge med patienterne. Få overblik her.

Regeringen og Dansk Folkepartis sundhedsaftale flytter i første omgang rundt på det politiske ansvar i sundhedsvæsenet.

Først hen ad vejen følger forskydninger i opgaveløsningen og pengene på området, og så lover regeringen at hæve de generelle bevillinger de kommende år.

Sundhedsaftalen indeholder både penge til nybyggeri og til ekstra løbende drift, som er forankret i den såkaldt nærhedsfond på 8,5 milliarder kroner og tidligere års finanslovsbevillinger på godt 300 millioner kroner årligt.

Login