Preben Bang Henriksen
 svarer 
Mattias Tesfaye

Hvordan går det med etablering af kommunale tryghedsvagter?

Retsudvalget, Spørgsmål 779

Vil Ministeren redegøre for, hvordan det går med etablering af de kommunale tryghedsvagter, der var et væsentligt led i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2013?

Svar fra fredag den 29. april 2022
Det bliver ikke muligt at få tryghedsvagter på gaden til sommer på grund af uenighed i forligskredsen

Kommunale tryghedsvagter er et blandt mange initiativer fra flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, som Venstre har valgt at stå udenfor. Det fremgår i den forbindelse af flerårsaftalen, at aftaleparterne er enige om, at der skal etableres en forsøgsordning, der løber i aftaleperioden, hvor kommunerne får bedre mulighed for at anvende vagter, vægtere og eventuelt ny teknologi, der kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden. Det fremgår endvidere af aftaleteksten, at det vil være op til den enkelte kommune, om kommunen vil gøre brug af ordningen.

En forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter forudsætter en ændring af vagtvirksomhedsloven. Jeg præsenterede i foråret 2021 forligskredsen for et bud på rammerne for en forsøgsordning, som forligskredsen sidenhen har haft drøftelser om gentagne gange i løbet af 2021 og 2022 med henblik på at opnå fælles enighed.

Det har indtil videre ikke været muligt for forligskredsen at finde et fælles kompromis om en model for tryghedsvagterne. Det er særligt spørgsmålet om tryghedsvagternes beføjelser, der har været genstand for drøftelser i forligskredsen. Derfor har jeg været nødsaget til at udskyde lovforslaget om forsøgsordningen til folketingssamlingen 2022-2023. Udsættelsen af lovforslaget vil betyde, at tryghedsvagterne tidligst vil kunne implementeres i sommeren 2023, hvis det lykkes at finde et kompromis i den kommende folketingssamling.

Jeg havde naturligvis gerne set, at tryghedsvagterne var kommet på gaden til sommer, men det bliver desværre ikke muligt nu, hvor forligskredsen ikke har kunnet nå til enighed om et kompromis. Jeg vil dog fortsætte arbejdet med at finde en model, der kan opnå tilslutning i forligskredsen, således at vi forhåbentlig kan få et lovforslag klar til næste folketingssamling.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion