Debat

Borgmestre: Bock sætter de lokale museer kniven for struben

DEBAT: Hvis forslagene i Mette Bocks (LA) bestilte oplæg om museumsområdet bliver realiseret, vil de lokale museer få fjernet hovedparten af deres økonomiske grundlag. Og så kan vi godt dreje nøglen om på dem, skriver borgmestrene fra Guldborgsund og Lolland.

Foto: Guldborgsund Kommune / Jakob Pedersen/JP-Foto - Maribo
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af John Brædder (Guldborgsundlisten) og Holger Schou Rasmussen (S)
Henholdsvis borgmester i Guldborgsund Kommune og borgmester i Lolland Kommune

Kulturminister Mette Bock (LA) er meget aktiv med at sætte politiske debatter i gang. Nu er det museumsområdet, der er til debat. Ministeren bestilte i juni 2017 to visionsoplæg, som hun fik i december, og som lægger op til vidtgående forandringer, hvis de følges. Ministeren holder stormøde om forslagene 25. januar.

Vores overordnede ønske er et sammenhængende Danmark, hvor museerne yder et vigtigt bidrag til dannelse og sammenhængskraft af dem, der bor i Danmark. De skal også bidrage til fortællingen om Danmark. Både hos dem, der besøger landet, og hos dem, som bor her.

Nu har vi da heldigvis stadig to statsanerkendte museer i vores område, Fuglsang Kunstmuseum og Museum Lolland-Falster. Vores museer er væsentlige aktører i såvel det nationale som det lokale kulturliv. Og det ønsker vi selvfølgelig, at de fortsat skal være.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

Lokale museer må dreje nøglen om
Realiseres forslagene i de bestilte oplæg, kan vi imidlertid dreje nøglen om på vores lokale museer. De vil få fjernet hovedparten af deres økonomiske grundlag. Museerne kan så føjes til listen over ”reformramte”, når der flyttes statsligt engagement og aktiviteter væk fra Sjællands og Lolland-Falsters yderområder.

Vi er overordentligt glade for, at regeringen har betænkt vores område med udflytning af statslige arbejdspladser med den ene hånd. Men hvis man så med anden fortsat flytter penge og aktiviteter væk, er effekten jo ikke så stor.

Vi er overordentligt glade for, at regeringen har betænkt vores område med udflytning af statslige arbejdspladser med den ene hånd. Men hvis man så med anden fortsat flytter penge og aktiviteter væk, er effekten jo ikke så stor.

John Brædder (Guldborgsundlisten) og Holger Schou Rasmussen (S)
Henholdsvis borgmester i Guldborgsund Kommune og borgmester i Lolland Kommune

Vigtigt ikke endnu engang at centralisere opgaver
I forhold til vores to lokalt baserede museer finder vi det vigtigt, at de lever op til samme pligter og krav som nu. For eksempel er forskningsforpligtelsen afgørende for at få både større og mere interessante særudstillinger lokalt, men også for at indgå i videnbaserede samarbejder på tværs af landet og internationalt, som er så vigtige for institutionernes udvikling.

I et lokalt og landspolitisk perspektiv er det også vigtigt, at vi ikke endnu engang centraliserer opgaver for højtuddannet arbejdskraft, der så koncentreres i de større byer. Det er væsentligt for opgaveløsningen og for at sikre et sammenhængende Danmark, at alle typer opgaver løses af de lokale museumsenheder. Og for eksempel er den lokale historie jo afgørende forbundet med Danmarks historie. Det ville være forkert at afkoble lokalt baseret indsamling og forskning fra helheden.

Samspil mellem stat og kommuner om museernes drift
I vores perspektiv er et sammenhængende museumsvæsen for hele Danmark et klart nationalt og dermed statsligt ansvar. Men vi anerkender selvfølgelig, at vi også har lokale interesser i, at for eksempel formidlingen vægter lokalområdernes borgere og turister. Museerne indgår i mange lokale sammenhænge, hvor uddannelse, dannelse, sundhed, integration og så videre er på dagsordenen. Det perspektiv er vigtigt for en fortsat lokal forankring. Dermed mener vi også, at der stadig er god mening i at opretholde et samspil mellem stat og kommuner om museernes drift.

Som noget særligt vil vi pege på, at staten efter kommunalreformen i 2006 har et vidtgående ansvar for museerne, idet staten overtog amternes opgaver på området. Det gamle Storstrøms Amt havde en højt udviklet koordinering og betalingsvilje, som staten nu har overtaget. Med den karakter og størrelse, vores to lokale museer og to kommuner har, er det nødvendigt, at staten vedstår sig den forpligtelse. Ellers vil det være vanskeligt at drive museumsvirksomheden på tilstrækkeligt højt fagligt niveau.

Tag højde for kompleksiteten i museernes virksomhed
Skal der diskuteres en ny tilskudsmodel, synes vi, den skal tage højde for kompleksiteten i museernes virksomhed. De nugældende parametre bør supplereres med: størrelsen af det geografiske dækningsområde, det faglige dækningsområde, områdets betydning (for eksempel i forhold til udgravninger) og de socioøkonomiske parametre i de geografiske områder, museerne dækker. Men fx kunne også befolkningens betalingsevne og transportmuligheder til og fra de steder, hvorfra formidling sker, indgå som parametre.

Vi håber, at staten, Kulturministeriet og kulturministeren stadig vil leve op til det ansvar, som man overtog ved kommunalreformen. Og vi håber og tror på, at justerede eller nye tilskudsmodeller både vil tage højde for det og for den kompleksitet, som museerne er en del af. Vi har brug for stærke lokale museer på Lolland og Falster. Men det har Danmark som helhed også.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Holger Schou Rasmussen

Borgmester (S), Lolland Kommune, formand, Femern Belt Development
lærer (Vordingborg Statsseminarium 1992)

John Brædder

Byrådsmedlem, Guldborgsund (G), formand for Foreningen af lokallister, gårdejer, formand Guldborgsund håndbold.
Agraøkonom (Næsgaard Agerbrugsskole)

0:000:00