Internationale aktørers betydning for danske medier undersøges

MEDIER: Hvad betyder det for danske medier, når aktører som Google og Facebook rykker ind på det danske mediemarked? Det skal nu undersøges nærmere. Samtidig viser ny undersøgelse, at stadig flere mediebrugere får deres nyheder via sociale medier.

Foto: Colorbox
Erik Bjørn Møller

Nu skal det undersøges, hvad sociale medier og store internationale medieaktører betyder for det danske mediemarked.

Slots- og Kulturstyrelsen sætter nu gang i et nyt projekt, der skal skaffe sammenhængende viden om internationale aktørers betydning for det danske mediemarked, medieudbyderne og medieudbuddet – herunder også medievirksomhedernes muligheder for fortsat at finansiere og producere dansk medieindhold.

Projektet skal udføres af Mandag Morgen Danmark, Aalborg Universitet København og Copenhagen Business School i samarbejde.