Debat

Kulturformænd: Kulturpolitisk forskning har trange kår

DEBAT: Der forskes ikke nok i, hvordan kulturen binder samfundssektorer sammen, mener to kulturformænd, der bakker op om forslaget til oprettelsen af et Kulturens Analyseinstitut.

Foto: Statens Museum for Kunst
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Flemming Just og Rasmus Adrian
Hhv. formand for Organisationen Danske Museer og formand for Foreningen af Danske Kulturbestyrelser

I en tid, hvor museer, teatre, symfoniorkestre, festivaler og andre kulturaktører må prøve sig frem, er opsamling, sammenkædning og distribution af viden, som kan føre til ny praksis, uundværlig. Og her sakker den danske kulturpolitiske forskning trods dygtige forskere uhjælpeligt agterud.

Flemming Just og Rasmus Adrian
Hhv. formand for Organisationen Danske Museer og formand for Foreningen af Danske Kulturbestyrelser

Vi har i en længere periode haft en vigtig debat i medierne om vidensgrundlaget for kulturpolitikken og kulturinstitutionernes strategiske muligheder. Kulturledere, forskere, debattører og politikere har plæderet for at få dansk kulturpolitisk forskning op i et andet gear.

Fakta
Deltag i kulturdebatten!
Skriv til [email protected]

Formålet om at kunne agere mere innovativt og strategisk i en tid med omvæltninger i teknologi, økonomi og kulturbrugeradfærd har været understreget af alle.

I en tid, hvor museer, teatre, symfoniorkestre, festivaler og andre kulturaktører må prøve sig frem, er opsamling, sammenkædning og distribution af viden, som kan føre til ny praksis, uundværlig. Og her sakker den danske kulturpolitiske forskning trods dygtige forskere uhjælpeligt agterud.

Den bliver ikke prioriteret af de statslige forskningsråd, de private fonde eller Kulturministeriet. Nordiske undersøgelser har vist, at vi ligger langt efter de øvrige nordiske lande, som alle har centre for kulturpolitisk forskning med en betydelig produktion.

Kulturens samspil med andre sektorer
Den påkrævede forskning skal ikke kun handle om kultursektorens forhold i snæver forstand, men i meget væsentlig grad om, hvordan kulturen spiller sammen med andre samfundssektorer. Kultur i den åbne skole, kultur og sundhed, kultur og turismeomsætning, kultur og integration, kultur og dannelse for at nævne nogle.

På alle disse områder har kulturen vist sig at være en integreret del eller have positive effekter. Men forskningsbaseret viden om, hvad der virker bedst, og hvor effekten er mindre, har vi ikke. Anvendelse af forskningen omsat til praktisk vejledning, undervisning og almen vidensdeling for de travle kulturfolk og deres samarbejdspartnere har vi heller ikke. På det punkt har vore skandinaviske naboer og for eksempel England handlet langt mere fremsynet.

Vi repræsenterer to sammenslutninger af kulturaktører, den ene er for museumssektoren og den anden er for bestyrelser for kulturinstitutioner og -festivaler.

Begge står vi i det daglige arbejde over for, at professionaliseringen forventes forstærket, institutionsdrift forventes intensiveret for færre penge, dannelsesindsatsen styrket og publikum forøget. Det stiller store krav til vore museumsledere og kulturlivets bestyrelser.

Idrættens Analyseinstitut - et frodigt forskningsmiljø
Bestyrelsers sammensætning og virkemåde bliver en mere og mere kritisk ledelsesfaktor, og museumsdirektørernes opdaterede vidensgrundlag som forudsætning for kvalificerede strategiske drøftelser i bestyrelsen bliver afgørende.

Begge de to ledelsesniveauer har en fælles interesse i at erhverve sig indsigt i interne og eksterne muligheder for udvikling baseret på ny forskning. Videnskabelig indsigt omsat til praktiske handlemuligheder i kulturlivet og som inspiration for bevilgende myndigheder og fonde.

Inspireret af Idrættens Analyseinstituts evne til uafhængig forskning og dagsordenssættende diskussioner om dansk idræt foreslår vi, at politikerne nu træder til og udvider dette center, der allerede rummer forskning i folkeoplysning og international sports governance.

Idrættens Analyseinstitut (navnet kan man altid kigge på) vil være et godt bud på et frodigt, selvstændigt forskningsmiljø, hvor tværfaglighed, tværgående forskning og et veludbygget netværk til universiteternes kulturpolitiske forskere kunne høre hjemme.

Sluttelig vil vi opfordre også fondene til at se med sympati på et sådan centers finansieringsbehov, for både fondene og samfundet vil have direkte fordel af et forbedret vidensgrundlag for deres værdifulde uddelinger til kultur.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Flemming Just

Formand, Nationalpark Vadehavet, Museumsdirektør, Sydvestjyske Museer, adjungeret professor, Syddansk Universitet
cand.mag. i historie og dansk (Aarhus Uni. 1982), dr.phil. (Aarhus Uni. 1992)

0:000:00