Nævn bremser aldersdiskrimination på Det Kongelige Teater

FORSKELSBEHANDLING: Det er aldersdiskrimination, når Det Kongelige Teater hidtil har sendt musikerne i Det Kongelige Kapel på pension som 63-årige, fastslår ny afgørelse. Ledelsen og medarbejderne er uenige om konsekvenserne.

Foto: Jens Lindhe/Det Kgl. Teater
Lise-Lotte Skjoldan

En fyringsseddel.

Det har igennem årtier været fødselsdagsgaven fra Det Kongelige Teater til musikerne i Det Kongelige Kapel, når de fyldte 63 år.

Men den går ikke længere.

Dokumentation

Sagen kort
Siden 1970 har der for ansatte i Det Kongelige Kapel ved Det Kongelige Teater været en pligtig afgangsalder på 63 år. Det har betydet, at musikerne i kapellet automatisk blev sendt på pension, når de fyldte 63 år.

I 2015 klagede en musiker til Ligebehandlingsnævnet over at være blevet afskediget fra Det Kongelige Kapel i forbindelse med at han fyldte 63 år. Klageren mente, at den aldersbetingede afskedigelse var uberettiget.

Den pligtige afgangsalder er en del af overenskomsten for musikerne i Det Kongelige Kapel. Forskelsbehandlingsloven bestemmer imidlertid, at en sådan aftale er ugyldig, hvis den er i strid med forbuddet om forskelsbehandling, herunder på grund af alder.

Der er dog en undtagelse til den regel, som går ud på, at en aldersgrænse kan opretholdes, hvis den “er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af dansk ret, og midlerne til at opfylde formålet er hensigtsmæssige og nødvendige”.

Oprindeligt blev den pligtige afgangsalder indført med en begrundelse om, at der for musikerne i Det Kongelige Kapel var en øget risiko for nedslidning, blandt andet på grund af gennemtræk og tandproblemer hos blæserne.

Men Ligebehandlingsnævnet vurderer nu, at der er ikke længere er grundlag for at sige, at musikere i højere grad end andre erhverv risikerer at bliver nedslidt af deres arbejde.

Klageren fik derfor medhold i sin klage og blev tilkendt en godtgørelse på 185.000 kroner, svarende til fire måneders løn. Oveni kommer procesrente fra september 2015, hvor klagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet, hvilket bringer det samlede beløb op på cirka 200.000 kroner.


Altinget logoKultur
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget kultur kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00