Om  
Christian Jensen
Jakob Scharf

Politikens chefredaktør får bøde for PET-bog

Dommen er faldet i retssagen mellem JP/Politikens Hus og PET efter en omstridt bogudgivelse. Mediehuset og chefredaktøren skal bøde for overtrædelse af et udgivelsesforbud.

Julie Arnfred Bojesen

Fredag afsagde Københavns Byret dommen i den private straffesag mellem JP/Politikens Hus og Politiets Efterretningstjeneste om udgivelsen af bogen "Syv år for PET".

I pressemeddelelsen lyder det, at JP/Politikens Hus skal betale en bøde på 100.000 kroner, mens Christian Jensen, chefredaktør for Politiken, skal betale en bøde på 50.000 kroner. Sagens omkostninger skal desuden betales af de to dømte. 

Politiets Efterretningstjeneste lagde sag an mod JP/Politikens Hus, efter at Christian Jensen brød et fogedforbud og udgav bogen "Syv år for PET" om Jakob Scharfs tid som PET-chef.

PET nedlagde fogedforbuddet mod at udgive manuskriptet efter at have fået afslag på forespørgsel om at gennemse det, fordi der var bekymring om, at det kunne indeholde fortrolige oplysninger, som potentielt kunne bringe mennesker i fare. 

Politikens chefredaktør valgte alligevel at udgive bogen i oktober 2016. 

Dommen lyder, at PET's forbud mod JP/Politikens Hus var lovligt nedlagt, og sidstnævnte kan derfor pålægges strafansvar, da de var oplyst om forbuddet og derfor overtrådte det forsætligt. 

Ytringsfriheden vejer i dette tilfælde ikke tungt nok til, de anklagede skulle blive frikendt, eftersom bogen indeholdt oplysninger, som var "fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar", og som det ville være strafbart at videregive".

Københavns Byret skriver, at artikel 10 af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ikke forhindrer retten at pålægge de sagsøgte strafansvar for overtrædelsen.

PET skulle have rettet fogedforbuddet direkte mod chefredaktøren ifølge medieansvarsloven, men Christian Jensen bliver alligevel ikke fritaget for strafansvar.

PET har også anmeldt tidligere chef Jakob Scharf for overtrædelse af tavshedspligt i bogen. Dommen ventes i løbet af januar.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Jensen

Ansv. chefredaktør, Politiken
journalist (DJH 1999)

Jakob Scharf

Direktør, medstifter, Certa Intelligence & Security, fhv. chef, PET
cand.jur. (Københavns Uni. 1990)

0:000:00