Lise Bech
 svarer 
Jakob Engel-Schmidt

Vil ministeren redegøre for indholdet af aftalen fra 2016, hvor Nordjyske Museer overtog det tidligere Regan Vest?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Kulturudvalget, Spørgsmål 95

Vil ministeren redegøre for indholdet af aftalen fra 2016, hvor Nordjyske Museer overtog det tidligere Regan Vest og herunder oplyse, om der med aftalen fulgte en garanti for en fast årlig driftsbevilling på 2,6 mio. kr.?

Svar fra tirsdag den 5. marts 2024

Med aftalen om finansloven for 2017 blev Nordjyllands Historiske Museum bevilget en ekstra driftsbevilling på 2,6 mio. kr. årligt i 2017-20 til brug for arbejdet med at åbne bunkeren REGAN Vest for offentligheden. Det blev i den forbindelse understreget over for museet, at der ikke var nogen garanti for, at bevillingen ville indgå i en ny finanslovsaftale efter denne aftales udløb. Dette blev bl.a. begrundet i den eksisterende model for museumstilskud, hvor det er meget vanskeligt at skabe råderum til permanente bevillingsforhøjelser.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00