Mikkel Bjørn
 svarer 
Jakob Engel-Schmidt

Hvad mener ministeren om, at der tildeles skattekroner i mediestøtte til det kommunistiske medie Arbejderen?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 571

Hvad mener ministeren om, at der tildeles skattekroner i mediestøtte til det kommunistiske medie, Arbejderen, når mediet bruger sin platform til at publicere materiale, der støtter eller sympatiserer med terrororganisationer som Hamas, bør der ifølge ministeren iværksættes tiltag for at sikre, at mediestøtte ikke går til medier, der distribuerer indhold, der kan anses for at være terrorstøtte, og hvordan vil ministeren fremadrettet håndtere overvågningen af mediestøttens anvendelse for at forhindre lignende situationer?

Skriftlig begrundelse:
Spørgeren henviser til, at mediet, Arbejderen, sammenligner Hamas med den danske modstandsbevægelse, opfordrer i dets spalter til »væbnet modstand« og skriver 2 dage efter terrorangrebet i Israel, at »det er fuldstændig legitimt, at palæstinenserne fører væbnet kamp«. Ligeledes lægger mediet spalteplads til en fælleserklæring fra Hamas, PFLP, PIJ, DFLP og PFLP-GC, organisationer der er på både EU og USAs terrorliste. Her følger fire eksempler fra Arbejderen på den indirekte/direkte støtte debatindlægget »Når hykleriet bliver dødbringende« af 13. oktober 2023, debatindlægget »Støt den palæstinensiske modstandskamp mod besættelse og apartheid!« af 11. oktober 2023, artiklen »Palæstinensisk modstandskamp« af 9. oktober 2023 og debatindlægget »Palæstinensiske modstandsgrupper med fælles erklæring« af 4. januar 2024.

Svar fra onsdag den 21. februar 2024

Jeg er som de fleste danskere dybt berørt af og forfærdet over Hamas' brutale angreb i Israel. Jeg synes, det er både foruroligende og beskæmmende, at nogle udtrykker støtte til eller sympati med Hamas, og jeg tager dyb afstand fra alle sympatierklæringer og andre tilkendegivelser om opbakning til angrebene og opbakning til Hamas.

Som kulturminister hverken kan eller skal jeg blande mig i Medienævnets afgørelser om mediestøtte.

Mediestøtten til skrevne nyhedsmedier, som eksempelvis Arbejderen, er reguleret i lov om mediestøtte. Det følger af lov om mediestøtte, at tilskud kan ydes som redaktionel produktionsstøtte, projektstøtte eller saneringsstøtte til skrevne nyhedsmedier, der har et indhold, som er redigeret til et dansk publikum og består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder. Af loven fremgår endvidere en række nærmere kriterier og vilkår for støtte. Det er Medienævnet, som behandler ansøgninger om tilskud og som fører tilsyn med tilskudsmodtagerne. Det er således alene op til Medienævnet at vurdere, om en tilskudsmodtager lever op til vilkårene for at modtage støtte.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00