Charlotte Broman Mølbæk
 svarer 
Jakob Engel-Schmidt

Mener ministeren, at sondringen mellem redaktionelt ansvar og indholdsmoderation er tidssvarende?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 765

Mener ministeren, at sondringen mellem redaktionelt ansvar og indholdsmoderation er tidssvarende, når mange platforme/tjenester selv investerer i og kuraterer indhold blandet med brugergenereret og brugeruploadet indhold?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

Svar fra tirsdag den 9. april 2024

Jeg mener helt grundlæggende, at tech-giganterne skal tage et større ansvar for indholdet på deres platforme. Med de nye EU-regler for digitale tjenester, der trådte i kraft d. 17. februar 2024, stiller vi nu flere krav til platformenes indholdsmoderation. Det mener jeg er positivt, og nu skal vi sikre, at reglerne bliver håndhævet.

Samtidig er jeg af den holdning, at det er problematisk, at en del af det medie i ndhold, danskerne møder på f.eks. sociale medier, ikke er underlagt et medieansvar tilsvarende de etablerede massemedier, som er omfattet af medieansvarsloven, herunder et krav om, at massemediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik.

Det nedsatte Medieansvarsudvalg har blandt andet fået til opgave at undersøge, hvordan rammerne omkring mediernes ansvar kan gøres mere tidssvarende med henblik på at styrke borgernes retssikkerhed i en digital virkelighed. Udvalget har også fået til opgave at undersøge bloggere og influenceres ansvarsforhold med hensyn til det indhold, de publicerer og viderebringer.

Jeg ser frem til at drøfte udvalgets anbefalinger, når de kommer.

0:000:00