Kenneth Fredslund Petersen
 svarer 
Jakob Engel-Schmidt

Hvilke fem fund fra området omkring Tissø har størst kulturhistorisk værdi for Danmark?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Kulturudvalget, Spørgsmål 135

Vil ministeren oplyse, hvilke fem fund fra området omkring Tissø, der har størst kulturhi­storisk værdi for Danmark samt en begrundelse herfor?

Svar fra tirsdag den 14. maj 2024

Jeg har forelagt spørgsmålet for Nationalmuseet, som oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Det er vanskeligt at opgøre og rangordne kulturhistorisk værdi, men der er gjort mange væsentlige fund i Tissø-området.

Væsentlige fund i Tissø-området er:

A) Tissøringen – 1,8 kilo halsring af guld fremstillet i 900-tallet. En af de største guldgenstande fra yngre jernalder. Ringen har sandsynligvis tilhørt den stormand, der har boet ved Tissø, og viser, at området var et væsentligt magtcentrum i perioden.

B) Bulbrogårdskatten – sølvskat fra 900-tallet med over 200 genstande herunder dirhems (arabisk sølvmønt) og ituklippede genstande af sølv. Skatten fortæller om internationale handelssystemer i vikingetiden.

C) Halbygningerne – konstruktionsspor (stolpehuller) fra meget store bygninger. Bygningerne har huset en stormagt i området og viser vikingetidens aristokratis placering på Vestsjælland. Desuden rummer bygningerne spor efter en ritualiseret kongemagt og offerpraksis i vikingetiden.

D) Værkstedskisten fra Halleby Å – en kiste fra omkring 1000-tallet med værktøj. Tilstedeværelse af værktøj i området viser betydelig produktion af specialgenstande ved Tissø og Kalmargården ofte med tilknytning til rituelle aktiviteter.

E) Halshuggede mænd fra Halleby Å – to grave med halshuggede mænd fra ca. 1000- tallet, der viser et af de første eksempler i Danmark på ritualiseret retspraksis, som givetvis har kobling til den tidlige kongemagt.”

0:000:00