Danmarks grønne skattetryk er stagneret

AFGIFTER: Trods politisk blæst om niveauet på de grønne skatter og afgifter har det samlede grønne skattetryk ikke ændret sig de seneste år, viser ny opgørelse. Det danske grønne skattetryk er dog stadig langt højere end i nabolandene.

Morten Øyen

Når 2017 er omme, vil de grønne skatter og afgifter fylde den samme andel af samfundsøkonomien som i 2014. Det viser en opgørelse fra Skatteministeriet.

Fakta
Grønne afgifter
Formålet med grønne afgifter er at påvirke virksomhedernes og forbrugernes beslutninger, så de tager mere hensyn til miljøet. Den grønne afgift svarer ideelt set til de miljøomkostninger, der er forbundet med at fremstille og forbruge varer. 
Hvorvidt en afgift er grøn, afhænger af, om afgiften virker miljøforbedrende. En afgift defineres som grøn, hvis den medfører adfærdsændringer, der bidrager til et bedre miljø. 
De grønne afgifter er inddelt i tre kategorier: Energiafgifter, transportafgifter og miljøafgifter.

Udviklingen i grønne afgifter...

Fra at have svinget omkring 3 procent af BNP i starten af 1970'erne og i starten af 1980'erne indtrådte en markant stigning til næsten 5 procent i 1986-87. Denne stigning kan næsten udelukkende tilskrives den kraftige vækst i registreringsafgiften som følge af det forøgede bilsalg i højkonjunkturen i disse år. Efterfølgende faldt det grønne skattetryk igen frem til 1994, hvor der som led i 1994-skattereformen og Pinsepakken fra 1998 er sket en omlægning fra indkomstskat på arbejde til øgede grønne afgifter. Det moderate fald siden kan hovedsageligt tilskrives skattestop og lavere indtægter fra registreringsafgiften.

Kilde: Skatteministeriet

Det står i modsætning til den politiske blæst, der fra tid til anden rammer de grønne afgifter.

Ifølge opgørelsen fra Skatteministeriet, udgjorde det grønne skattetryk 3,6 procent af BNP i 2014 – hvilket det også gjorde i 2015 og forventes at være i 2016 og 2017 i ministeriets nye skøn.

Fald siden år 2000
Fra år 2000 og frem til finanskrisen i 2008 var det grønne skattetryk svagt faldende på grund af skattestoppets nominalprincip indført af Fogh-regeringen i 2001.

Et højere grønt skattetryk er ikke et mål i sig selv. Men bliver det højere, er det ikke noget, vi ser som et problem.

Søren Dyck-Madsen
Klima- og energimedarbejder, Det Økologiske Råd

Siden 2008 er skattestoppet faldet 0,7 procent – blandt andet som følge af fald i provenuet fra registreringsafgiften – men i de seneste år har niveauet altså været det samme.

Niveauet på de grønne afgifter får i år fornyet politisk liv med regeringens afgifts- og tilskudsanalyse – som ventes færdig til sommer – og regeringens udspil til en energiaftale i efteråret.Skal afspejle skaden bedre
Ifølge miljøvismand, økonomiprofessor Lars Gårn Hansen, er det overordnede niveau for det grønne skattetryk ikke så afgørende. Det handler i stedet om, at hver grøn afgift afspejler den miljøskade, afgiften er tiltænkt.

Det mener vismændene, at en række grønne afgifter i dag ikke gør. El-afgiften er for høj, svovl-afgiften for lav, og man bør overveje at indføre en afgift på brændeovne, lyder det blandt andet fra vismændene i en ny rapport.

”For os handler det i virkeligheden om en omstrukturering af det grønne afgiftstryk – væk fra grønne afgifter, som primært hiver provenu i kassen og over til nogle, som er målrettet miljøproblemer. Om det så samlet ender med et højere eller lavere grønt skattetryk, det vil jeg ikke gå ind og vurdere,” siger Lars Gårn Hansen.

(Artiklen fortsætter under grafen)


Hos DI er man mere klare i mælet: det grønne skattetryk skal i hvert fald ikke op. Her er man i udgangspunktet helt på linje med vismændene i, at de grønne afgifter skal afspejle miljøskaderne.

Går ud over konkurrenceevnen
I dag beskattes der bare langt højere end miljøskaderne tilsiger – og det er et problem for danske virksomheder, lyder det fra DI's energibranchedirektør, Troels Ranis.

”Det er en række hensyn, som man skal tage i agt, når et skattesystem skal indrettes. Og vi står i en konkurrencesituation, hvor for høje grønne afgifter ender med at være skadeligt for vækst og beskæftigelse i Danmark,” siger Troels Ranis, og henviser til, at det danske grønne skattetryk ligger et niveau over vores nabolande.

Deri ligger en betydelig risiko for, at danske virksomheders omkostninger bliver større, og at de dermed taber terræn i forhold til udenlandske virksomheder, lyder det fra DI.


(Artiklen fortsætter under grafen) 

Hos miljøorganisationen Det Økologiske Råd har man historisk ønsket det grønne skattetryk skal være højere. Og organisationen arbejder målrettet for at få indført afgift på biomasse og justeret elafgiften.

”For os er grønne afgifter ikke kun et udtryk for at medregne miljøskaden, det er også en måde at styre samfundet i en grønnere retning. Så man skal bruge dem til at få moral og økonomi til at hænge sammen. Men et højere grønt skattetryk er ikke et mål i sig selv. Men bliver det højere, er det ikke noget, vi i sig selv ser som et problem,” siger klima- og energimedarbejder i Det Økologiske Råd, Søren Dyck-Madsen.

Skal være stærkere drivkraft
Han synes stadig grønne afgifter er et aktivt instrument, som skal bruges, og ser derfor længselsfuldt frem til, regeringen præsenterer den endelige grønne afgifts- og tilskudsanalyse til sommer.

”De grønne skatter og afgifter skal indrettes mere intelligent end i dag. Så de bliver en stærkere drivkraft til at nå de klima-, energi- og miljømål, vi har sat os. Og det vil betyde, at nogle afgifter skal op, og andre skal ned,” siger Søren Dyck-Madsen.

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lars Gårn Hansen

Professor, lic.polit., Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Uni., miljøøkonomisk vismand
ph.d. (Københavns Uni. 1997), cand.polit. (Københavns Uni. 1986)

Søren Dyck-Madsen

Projektevaluator, EUDP - Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram
cand.polyt. (DTU. 1979)

Troels Ranis

Vicedirektør, Dansk Industri
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1997)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024