917 kilometer vandløb i spil: Landbruget ærgrer sig over skrivebords-beregning

VANDLØB: Det er uheldigt, at staten sætter tal på, inden vandrådene går i gang med en ny afgrænsning af vandplanerne, mener Landbrug & Fødevarer. Herfra satses der stærkt på, at mere end 917 kilometer vandløb ender med at udgå.

Foto: colourbox
Hjalte T. H. Kragesteen

Det er rigtigt vigtigt, at de her 917 kilometer vandløb ikke er mejslet i granit.

Anders Panum Jensen
Afdelingsleder for Miljø, Energi & EU i Landbrug & Fødevarer

Det lægger en uheldig bias ned over arbejdet i vandrådene, at staten har sat tal på, hvor mange vandløb der er på vej ud af vandplanerne.

Det mener Landbrug & Fødevarer.

”Vi er faktisk ret ærgerlige over, at Miljøstyrelsen har lavet en beregning. For det kommer til at skabe en bias for arbejdet,” siger Anders Panum Jensen, der er afdelingsleder for Miljø, Energi & EU i Landbrug & Fødevarer.

Dokumentation

Sagen kort

Som en del af landbrugspakken besluttede blå blok, at alle vandløb, der har et opland på under 10 kvadratkilometer, skal revurderes. Det skal ske på baggrund af nye faglige kriterier, som Aarhus Universitet har udarbejdet. Vandrådene er inddraget i arbejdet.

Forhenværende miljøminister Eva Kjer Hansen (V) lagde i første omgang op til, at alle de ”forhadte vandløb” skal ud af vandplanerne. Udgangspunktet var de vandløb, der har et opland på under 10 kvadratkilometer, hvilket svarer til omkring 8.500 kilometer. Hun lagde dog op til at fastholde mindre vandløb, hvor man allerede har nået miljømål, eller hvor vandrådene sammen med kommunerne har foreslået en konkret indsats.

I den endelige landbrugsaftale blev alle 19.000 kilometer dog fastholdt, og i stedet skal flade, smalle og gravede vandløb eller vandløb, der har begrænset miljømæssig værdi, ikke medregnes. Derudover skal man se på udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb, hvor miljøkravene er mindre.

Aarhus Universitet har på den baggrund udarbejdet nye kriterier, som blev præsenteret for politikerne i december. Kriterierne handler blandt andet om det enkelte vandløbs fald, slyngningsgrad, og i hvor høj grad det er okker-påvirket.

Hele øvelsen forventes færdig i 2018.


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024