Alternativet til minister: Nu har du chancen for at gøre landbrugsstøtten grønnere

DEBAT: Vi har nu muligheden for at rykke omkring én milliard kroner fra én slags landbrugsstøtte til en anden og mere grøn slags. Regeringen vil kun muligvis flytte nogle penge, og Mogens Jensens argument herfor er ikke holdbart, skriver Susanne Zimmer.

Af Susanne Zimmer
Naturordfører, Alternativet

Landbrugsstøtte. Et sindssygt komplekst område, hvor EU bruger svimlende summer af milliarder hvert år.

Den er en supertanker af dimensioner, som ikke bare sådan lige lader sig reformere. Men om ikke andet er det det, der er i pipelinen hos EU, for ’Common Agricultural Policy’ – eller CAP’en, som den også bliver kaldt, skal opdateres.

Det trækker dog lidt ud med at få den nye landbrugsstøtte på plads, og derfor render vi ind i et ”overgangsår” i 2021, hvor det nuværende program er udløbet, men den nye CAP endnu ikke er på plads. Ofte er sådan nogle overgangsår lidt trælse limbo-perioder – men faktisk giver det os en unik mulighed for allerede nu at bruge langt flere penge på at omstille landbruget, end vi gør i dag.

Søjle 1 og søjle 2
Det kræver en lidt teknisk forklaring, men groft sagt er essensen, at vi kan rykke omkring én milliard kroner fra én slags landbrugsstøtte til en anden – mere grøn – slags.

Sådan som det er i dag, så har vi i Danmark to søjler, som landbrugsstøtten fordeles i. Den klart største er søjle 1, den passive arealstøtte. Det er her, hvor landmænd kan søge om og få penge, alt efter hvor meget jord de har, som de dyrker.

Cirka syv procent – omkring en halv milliard kroner – af vores samlede støtte går til søjle 2, som man også kalder landdistriktsprogrammet, hvor fokus er på miljø og udviklingsprogrammer.

Men faktisk må vi inden for EU-reglerne bruge op til 15 procent. Altså kan vi faktisk mere end fordoble beløbet i søjle 2. Vi skal bare meddele EU, hvad vi har tænkt os at gøre de næste år, mens vi venter på den helt nye landbrugsreform, inden 2019 løber ud.

Ministerens argument er ikke holdbart
Fødevareminister Mogens Jensen siger, at regeringen måske gerne vil flytte nogle penge, men ikke hvor mange.

Derudover er et af ministerens argumenter også, at der måske ikke vil være nok efterspørgsel på pengene i søjle 2, og hvis pengene ikke bliver brugt, så skal de retur til Bruxelles.

Det mener vi i Alternativet ikke er et holdbart argument. Det er en af vores vigtigste opgaver at hjælpe samfundet – og landbruget – til en grønnere fremtid. Derfor skal vi tage de muligheder i brug, som vi allerede har, og der er landbrugsstøtten altså oplagt.

Hvis Mogens Jensen er bekymret for, at pengene ikke bliver søgt, så må vi jo sørge for, at landmændene ved, at muligheden for at søge dem er der, og at pengene kan gå til nogle gode og oplagte projekter. Muligheden for manglende ansøgninger er i hvert fald ikke et argument for ikke at rykke på pengene.

Hvorfor vente til 2022?
Vi ser gerne, at vi selvfølgelig udnytter den maksimale fleksibilitet i støtten de næste år. Vi kan ikke blive ved med at gøre tingene, som vi plejer, og samtidig forvente nye resultater. Alternativet mener, at offentlig støtte aldrig bør gå til produktionsformer, som svækker vores fælles natur, miljø og drikkevand eller øger belastningen af klimaet og tabet af biodiversitet.

Men det er en proces at komme derhen. Det danske landbrug er en stor udleder af drivhusgasser, og derfor skal vi selvfølgelig bruge så meget støtte, som vi overhovedet kan, til at hjælpe landbruget i en grønnere og mere fremtidssikret retning.

Heldigvis ser det ud til, at den nye CAP i EU-regi bliver en del grønnere end i dag, og det er vi meget spændte på. Men hvorfor vente, til den lander i (forhåbentlig) 2022, når vi har muligheden for at gøre noget selv allerede inden?

Vi er klar til at sætte os ned og finde ud af, hvordan vi kan få rykket de mange penge fra søjle 1 til søjle 2. Det håber vi også, at fødevareministeren er.

Forrige artikel Collective Impact: Kommuner og lods­ejere har bøvl med at nå vandmiljømål Collective Impact: Kommuner og lods­ejere har bøvl med at nå vandmiljømål Næste artikel L&F og Dansk Fjernvarme: Biomasse er eneste realistiske alternativ til kul i dag L&F og Dansk Fjernvarme: Biomasse er eneste realistiske alternativ til kul i dag