Debat

Danva: Staten skal oprette en myndighed for forvaltning af vandressourcer og klimatilpasning

Det går for langsomt med at få styr på en helhedsplan for rent drikkevand og stigende vandmasser. Staten skal tage ansvaret på sig, skriver Ellen Trane Nørby og Carsten Nystrup

Sammen med de berørte myndighedskommuner skal den statslige vandressourceyndighed forvalte opgaven inden for Danmarks 23 hovedvandoplande, som det er fastsat i vandrammedirektivet, skriver Ellen Trane Nørby og Carsten Nystrup.
Sammen med de berørte myndighedskommuner skal den statslige vandressourceyndighed forvalte opgaven inden for Danmarks 23 hovedvandoplande, som det er fastsat i vandrammedirektivet, skriver Ellen Trane Nørby og Carsten Nystrup.Foto: Michael Drost-Hansen/Ritzau Scanpix
Carsten Nystrup
Ellen Trane Nørby
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Danmark har vilde, alvorlige problemer med forvaltningen af vand. Vi har i over 30 år arbejdet på at få den nødvendige beskyttelse af det grundvand, vi skal bruge til at drikke. 

Samtidig buldrer klimaforandringerne derudaf, med hvad deraf følger af vandmasser, som medfører oversvømmelser og ødelæggelser, der er svære at håndtere.

Det står efterhånden klart for de fleste, at det går for langsomt med løsningerne på vandproblemerne, og at vi er ved at komme for langt bagud.

Over halvdelen af drikkevandsboringerne er påvirket af pesticider og kemikalier, hvorfor der er behov for at gøre større sammenhængende arealer til sprøjte- og kemikaliefrie grundvandsparker.

Samtidig kæmper grundejere spredt ud over det meste af landet med klimarelateret vand. Det højtstående grundvand har flere steder forårsaget vand i stuer eller kældre. Kampen mod skimmelsvamp og vandskader føres med pumper, sandsække og drømme om omfangsdræn, der dog ikke løser problemet.

Opret en ny myndighed

Danva mener, at vandet styres bedst fra oven. Derfor skal staten oprette en overordnet, myndighed, som har ansvaret for forvaltning af vandressourcer og klimatilpasning.

Kommunerne skal være myndighed på lokalt niveau og samarbejde med statens vandressourcemyndighed. Den løsning vil kunne gøre det nemmere at sikre drikkevandet for fremtiden med grundvandsparker og samtidig regulere de vandmasser, der er ødelæggende for byer og samfund. 

Læs også

Den nye, overordnede, statslige vandressourcemyndighed skal sikre, at vandforvaltningen i relation til de store investeringer i fremtidssikring af samfundet med rent drikkevand og klimatilpasningsløsninger ikke styres af hensyn til kommunale og/eller regionale, kortlagte afgrænsninger.

Sammen med de berørte myndighedskommuner skal den statslige vandressourceyndighed forvalte opgaven inden for Danmarks 23 hovedvandoplande, som det er fastsat i vandrammedirektivet. Hovedvandoplande tager nemlig udgangspunkt i hydrologiske forhold.

Danskere efterspørger løsninger

Danvas medlemmer, vandselskaberne, oplever i dag stigende krav fra samfundet til investeringer i løsninger, der på den ene side beskytter grundvandet og på den anden minimerer de skadelige effekter af oversvømmelser.

Det handler om samfundsøkonomiske udgifter i en størrelsesorden, som samlet set vil påvirke nationens råderum.

Danmark er i mange områder presset af de øgede nedbørsmængder, stigende grundvand, oversvømmelser fra vandløb og stormflod.

Ellen Trane Nørby og Carsten Nystrup
Formandskab, Danva

Udsigten til de store investeringer til fremtidssikring af samfundet afføder behov for den nye overordnede myndighed til forvaltning af vandressourcen.

Danmark har i modsætning til mange europæiske lande aldrig implementeret en national hydrologisk myndighed.

Vandselskaberne skal tage sig af planlægning, etablering og drift af vandforsyningsanlæg, ressourceanlæg, afledningssystemer og klimatilpasningsanlæg. Vandselskaberne har allerede vist sig som en effektiv motor for at gennemføre projekter til vandforsyning, afledning af spildevand og klimatilpasningsprojekter, det momentum skal vi udnytte.

Vandressourceforvaltningen skal understøttes af en samkøring af de hydrogeologiske modeller (DK-modellen), 3D-terrænmodeller, modeller over søer og vandløb, meteorologiske modeller til nedbørsestimater samt regnmålerdata med den store viden, myndigheder og vandselskaber har om blandt andet veje, forureningskilder, punktkilder, diger, sluser, kanaler og rørsystemer.

Holstebro-området er et af de udpegede risikoområder på grund af Storås løb gennem byen. Storå er utallige gange gået over sine bredder og har skabt oversvømmelser i Holstebro-området med store skader på infrastruktur samt bygninger og ejendomme i byen.

Oversvømmelser truer boligområder

Vi har i de seneste år set, hvordan lignende scenarier som med Storå er spredt ud over hele Danmark med store og små vandløb, der er gået over deres breder.

Det har medført bekostelige skader på ejendomme, veje og anden infrastruktur.

Situation er nu så alvorlig, at vi er nødt til at vælge en anden tilgang for at løse udfordringerne med højtstående grundvand i det meste af Danmark efter et år med historisk megen nedbør.

Læs også

Miljøminister Magnus Heunicke (S) præsenterede i efteråret 'Klimatilpasningsplan 1', som skal give nye muligheder for at håndtere vandmasser.

Cirka 450.000 boliger er placeret i områder med risiko for oversvømmelser. Forsikring & Pension har meldt ud, at ejendomme i risikoområder kan imødese meget høje præmier for at tegne policer, hvilket vil gøre det vanskeligt for ejerne at blive boende.

Samtidig diskuterer byggesagkyndige, om fremtidens huse kan imødese afslag på etablering af kældre.

Danmark er i mange områder presset af de øgede nedbørsmængder, stigende grundvand, oversvømmelser fra vandløb og stormflod. Vi ved, at der er behov for yderligere tiltag, og dem ser vandselskaberne frem til at løse. For kollektive løsninger er bedre og billigere for samfundet.

Vandselskaber skal kunne investere

Vi ser ind i et klimascenarie, der udvikler sig dramatisk, hvor vandselskaberne skal have de rette økonomiske rammer til at kunne investere massivt for at følge med udviklingen i klimaet - og myndighederne skal til opgaven organiseres på den rigtige måde samt have den nødvendige hjemmel.

Derfor er der brug for en overordnet statslig vandressourceforvaltning.

Det er nødvendigt, at Danmarks arealer bliver anvendt multifunktionelt, hvor de sammentænkes med plads til vand.

Ellen Trane Nørby og Carsten Nystrup
Formandskab, Danva

Når det er oprettet, er det helt afgørende, at vandselskaberne får de helt rigtige økonomiske rammer, som giver dem omkostningsdækning for investeringer.

For kollektive løsninger er det eneste, der effektivt kan løse problemerne med at beskytte det grundvand, vi bruger til at drikke og også håndtere de stigende vandmasser som følge af klimaforandringerne.

Det er bedre og billigere at forebygge problemer med vand end at krisehåndtere, rense og genopbygge. Det er nødvendigt, at Danmarks arealer bliver anvendt multifunktionelt, hvor de sammentænkes med plads til vand.

Staten skal sikre, at der er plads til alle de aktiviteter, vi ønsker i vores lille kongerige, hvor vandet styres bedst fra oven.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ellen Trane Nørby

Fhv. minister & MF 2007-22 (V), byrådsmedlem, Sønderborg
cand.mag. i kunsthistorie (Københavns Uni. 2005)

Carsten Nystrup

Adm. direktør, Novafos, bestyrelsesformand, Danva
civilingeniør (DTU 1987)

Magnus Heunicke

Miljøminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024