Debat

DN til fiskere: Danmark er europamestre i at udvande naturbeskyttelse til havs

DEBAT: Det klinger hult, når Fiskeriforeningen fremhæver Danmark for at være europamestre i Natura 2000-beskyttelsen til havs. For beskyttelsen herhjemme er de fleste steder fraværende, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Danmark har udpeget 18
procent af havarealet til beskyttelse, men kun på papiret, for områderne er ikke beskyttet mod voldsomme forstyrrelser fra især trawlfiskeri, skriver Danmarks Naturfredningsforening.
Danmark har udpeget 18 procent af havarealet til beskyttelse, men kun på papiret, for områderne er ikke beskyttet mod voldsomme forstyrrelser fra især trawlfiskeri, skriver Danmarks Naturfredningsforening.Foto: Colourbox
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Henning Mørk Jørgensen
Havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening

For nylig bragte Altinget et debatindlæg under overskriften ”Danmarks Fiskeriforening: Til havs er Danmark europamestre i Natura 2000”.

Heri kunne man læse, hvordan underdirektør i Danmarks Fiskeriforening, Kenn Skau Fischer, lovpriser regeringens professionelle arbejde med naturbeskyttelse i de danske havområder.

Anledningen er, at svenskerne forsøger at beskytte nogle af deres Natura 2000-områder i Kattegat ved forbud mod fiskeri nogle steder og mod fiskeri med blandt andet bundtrawl i andre områder. Fiskeriforeningen og regeringen er imod det svenske forslag om naturbeskyttelse og modarbejder derfor svenskernes forslag i den igangværende EU-proces.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

Man vælger altså fra fiskeriforeningens side at rose den danske indsats for naturbeskyttelse til havs med udgangspunkt i en sag, hvor Danmark aktivt forsøger at stoppe et nabolands forsøg på naturbeskyttelse.

Danmark er fodslæbende i EU
Vi kan ikke genkende den internationale respekt, som fiskeriforeningen siger eksisterer, for det danske arbejde med Natura 2000 – ej heller til den danske tilgang til beskyttelse af havmiljøet i andre internationale sammenhænge som HELCOM, OSPAR og EU.

Vi kan ikke genkende den internationale respekt, som fiskeriforeningen siger eksisterer, for det danske arbejde med Natura 2000. 

Henning Mørk Jørgensen
Havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening

Blandt vores kontakter til andre europæiske ngo'er og embedsværk, har Danmark fået ry for at være blandt de mest fodslæbende EU-lande, når det drejer sig om at beslutte mål og indsatser til forbedringer af havmiljøet.

Et område, hvor Danmark derimod udmærker sig, er evnen til at udvande naturbeskyttelsen i de udpegede Natura 2000-havområder.

Når Natura 2000-områder udpeges, så er det typisk for at beskytte rev (både stenrev, boblerev og biologiske rev), sandbanker og lavvandede bugter og vige.

De danske udpegninger er 20 år gamle, men Danmark er først nu ved at være igennem med at indføre fiskeribegrænsninger på stenrev og boblerev. De biologiske rev (skaldyrsbanker), sandbanker og lavvandede bugter og vige ligger stadig uden nogen som helst beskyttelse.

I Danmark har vi dog udpeget seks områder (590 kvadratkilometer) under havstrategidirektivet med dyb blød bund, hvor der ikke må fiskes med bundslæbende redskaber. Langt størstedelen er arealer, hvor der ingen fiskeri var alligevel.

Skrivebordsøvelse står ikke mål med udlandets indsats
Så nok har Danmark udpeget 18 procent af havarealet til beskyttelse, men kun på papiret.

I realiteten er områderne ikke beskyttet mod voldsomme forstyrrelser fra især trawlfiskeri. Og den danske tilgang er ikke at beskytte hele Natura 2000-områder, men ét delelement ad gangen som eksempelvis stenrev.

Både i Tyskland og nu Sverige har man nyligt foreslået en væsentlig mere omfattende beskyttelse i deres Natura 2000-områder til havs, hvor de ønsker fiskerirestriktioner af hensyn til havbundens integritet og til beskyttelse af biodiversiteten, herunder fugle og marsvin.

De har forstået havstrategiens mål om store beskyttede områder til havs som et af de allervigtigste midler til at gøre havmiljøet robust og beskytte biodiversiteten. Og at forsigtighedsprincippet skal anvendes til beskyttelse af naturen – ikke til beskyttelse af fiskerierhvervets brug af trawl.

Det er ikke den tyske eller svenske tilgang, Danmark arbejder efter – tværtimod.

Her er tilgangen så lidt som muligt, så langsomt som muligt. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henning Mørk Jørgensen

Havbiolog, Danmarks Naturfredningsforening
cand.scient. i biologi (Aarhus Uni. 1984)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024