DN truer med at forlade vandråd

VANDRÅD: Vi kommer ikke til at medvirke i vandrådene, hvis det ender med en ren nedskæringsdagsorden, lyder det fra DN. Venstre maner til besindighed.

DN truer med at melde afbud til vandrådene.
DN truer med at melde afbud til vandrådene.Foto: colourbox
Hjalte T. H. Kragesteen

”Vi synes allerede, at 19.000 kilometer er for lidt.”

Jeg vil gerne opfordre til, at vi får afdramatiseret diskussionen.

Erling Bonnesen (V)
Miljøordfører

DN’s havbiolog Henning Mørk Jørgensen er alvorligt bekymret for den afgrænsning af vandløbsindsatsen, som blå blok har sat i gang. Og hvor de roste vandråd er tiltænkt en vigtig rolle.

Fakta
Vandråd

I 2014 blev der nedsat 23 vandråd, som blev oprettet i forbindelse med udarbejdelse af anden generation af vandplanerne.

Det skete, efter at den første generation blev voldsomt forsinket efter store slagsmål mellem myndigheder, grønne organisationer og landbruget.

I vandrådene sidder kommuner, grønne organisationer og landbruget. 

Faktisk er DN så betænkelig, at man ikke vil garantere deltagelse, når arbejdet skal i gang fra 2017.

”Hvis det alene har til formål, at der skal skæres ned på vandløbsindsatsen, så vil vi ikke være med i vandrådene. Det har vi også signaleret meget klart over for Naturstyrelsen,” siger Henning Mørk Jørgensen.

Fakta
Vandløb

I Danmark er der ca. 70.000 km vandløb.

Omfanget af vandløb omfattet af vandplanlægningen er ad flere omgange blevet nedjusteret. Først fra ca. 28.000 km til ca. 22.000 km og senest til de ca. 19.000 km, som indgår i det foreliggende udkast til vandområdeplaner 2015-21. 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

I Landbrugspakken aftalte de blå partier, at der skal ske en ny afgrænsning af vandløb i de kommende vandområdeplaner. Eva Kjer Hansen lagde i første omgang op til, at de ”forhadte vandløb” skal ud af vandplanerne. Udgangspunkt var de vandløb, der har et opland på under 10 km2, hvilket svarer til omkring 8.500 kilometer. Hun lagde dog op til at fastholde mindre vandløb, hvor man allerede har nået miljømål, eller hvor vandrådene sammen med kommunerne har foreslået en konkret indsats.

"Det vil betyde en markant reduktion i antallet af kilometer," lød det dengang fra Eva Kjer Hansen.  

I den endelig landbrugs-aftale blev de nuværende 19.000 kilometer dog fastholdt, og i stedet er der sat gang i et analysearbejde med det formål, at færre vandløb bliver en del af planerne.

Det vil sige, at flade, smalle og gravede vandløb eller vandløb, der har begrænset miljømæssig værdi, ikke skal medregnes. Desuden ser man også se på udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb, hvor miljø-kravene er mindre. Naturstyrelsen er sammen med forskningsinstitutionerne ved at opdatere det faglige grundlag for de to øvelser, hvilket forventes på plads i løbet af efteråret.

Resultatet forventes at blive et kort over vandløb, der kan tages ud. Og det er her vandråd og kommuner skal lave et virkelighedstjek. Altså om der også ude i virkeligheden er tale om et vandløb uden den store naturværdi.

Hele øvelsen skal være afsluttet i 2018.

Kjers retorik
Selvom det endelige sæt af nye kriterier endnu ikke er på plads, er DN alligevel bekymret. Det skyldes ikke mindst den retorik, som Eva Kjer Hansen lagde for dagen i efteråret.

”Vi frygter, at det her skal bruges til at skære ned. For Eva Kjer Hansen sagde, at hun ville fjerne de forhadte vandløb, og med den her proces bliver der mulighed for det. Så det kan hurtigt udvikle sig til noget rigtigt grimt,” siger Henning Mørk Jørgensen og fortsætter:

”Vi er kun med, hvis der kommer et meget objektivt og naturvidenskabeligt grundlag. Så der både kan ryge vandløb ud og ind af vandplanerne.”

Men er det ikke bedre at deltage og øve indflydelse end at stå udenfor?

”Det er et temperamentsspørgsmål. For der er nok nogen, der vil sige, at det altid er bedst at sidde med ved bordet. Men hvis det kommer til at handle om at vælge mellem pest og kolera, så ser jeg ingen mening med det,” siger Henning Mørk Jørgensen.

Der er ikke nogen skjult dagsorden
I regeringspartiet Venstre maner man til besindighed. Ifølge miljøordfører Erling Bonnesen er der ikke nogen skjulte dagsordener i øvelsen. Det handler udelukkende om at opdatere det faglige grundlag:

”Der er to formål, der skal gå i hak. Behovet for at sikre god afvanding og lystfiskernes interesser. Det er ikke enten eller,” siger Erling Bonnesen.

Men lægger I ikke op til at mindske indsatsen?

”Jeg vil gerne opfordre til, at vi får afdramatiseret diskussionen, som bliver trukket lidt unødvendigt hårdt op. Vi skal via dialogens og samarbejdets vej sikre, at vi får lavet den rigtige indsats de rigtige steder,” siger Erling Bonnesen.

Kan du forstå bekymringen, når der har været retorik om forhadte vandløb?

”Jeg har ikke lyst til at bidrage til at eskalere den her konflikt. Vi skal tale stille og roligt sammen i stedet for at råbe ad hinanden,” siger Erling Bonnesen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Erling Bonnesen

MF (V)
revisor (1989)

Henning Mørk Jørgensen

Havbiolog, Danmarks Naturfredningsforening
cand.scient. i biologi (Aarhus Uni. 1984)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024