Om  
Christian Hjorth-Andersen

Dødsfald: Professor em., dr.polit. Christian Hjorth-Andersen (78)

Professor 1990-2013 ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet, dr.polit. Christian Hjorth-Andersen, København K, er stille sovet ind efter længere tids sygdom, 78 år. Bisættes 11. oktober 2023.

Redaktionen

Den københavnske arkitektsøn Christian Hjorth-Andersen blev cand.polit. i 1971, og en lang karriere som økonom tog sin begyndelse. Allerede samme år blev han sekretær i Forureningsrådets Sekretariat.

Men det var miljø- og industriforskningsvejen og ikke den politiske interessevaretagelse, der trak i økonomen. Dertil havde han en kulturel åre. Christian Hjorth-Andersen blev således kandidatstipendiat ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet 1971-74, forskningsstipendiat 1974-75, adjunkt ved instituttet 1975, lektor 1977 og docent 1989 for endelig at varetage stillingen som professor 1990-2013.

Det hedder i et mindeord fra Københavns Universitet:

"Han var ikke nogen stille, indadvendt forsker, men havde hele livet igennem stærke meninger om både universitetets og samfundets ledelse - og lagde ikke skjul på dem. Under studenteroprøret i 1968 var han stærkt engageret i kampen mod ”professorvældet” og blev valgt ind i Studenterrådet for de samfundsvidenskabelige studerende 1968-1970. Det var på en tid, da studenteroprøret var antiautoritært men endnu ikke marxistisk, og det passede Hjorth-Andersen fint."

Dekan, formand og redaktør
Blandt mange samfundsnyttige tillidsposter må nævnes, at Hjorth-Andersen var en magtfuld dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1993-97, formand for Nationaløkonomisk Forening 1995-99 og Redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift 1999-2014. Han var forinden formand for Udvalget vedr. Samfundsvidenskabeligt Forlag 1979-81 og for Det Statsvidenskabelige Studienævn 1982-84.

Christian Hjorth-Andersen anførte i sin Blå Bog, at han skrev så forskellige titler som licentiat-afhandlingen Forureningsøkonomi 1975, Empiriske Studier i Pris og Kvalitet 1987, Teaterøkonomi 1991, Økonomisk Vurdering af Energiprojekter (red.) 1995, Bogmarkedet i Danmark 1996, Udviklingslinier i Økonomisk Teori (red.) 2000 samt Hvad koster kulturen? 2013.

Han, der var dekoreret med Ridderkorset, efterlader sin tredje kone, den jævnaldrende professor, svenskfødte Thora Margareta Bertilsson. Han var desuden far og farfar.

"Det er en temperamentsfuld, uortodoks og engageret forsker med alsidige interesser inden for både sit fag og samfundet, der nu er gået bort," konkluderer hans universitet i sit mindeord.

Bisættelsen finder sted 11. oktober 2023 kl. 11 fra Trinitatis Kirke i København.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Hjorth-Andersen

Professor emeritus, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
cand.polit. (Københavns Uni. 1971), lic.polit. i miljøøkonomi (Københavns Uni. 1975), dr.polit. i industriøkonomi (Københavns Uni. 1987)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024