Esben Lunde tager godt imod eksperters vand-anbefalinger

VANDLØB: Miljøministeren ser mange gode forslag til at ændre vandløbslovgivningen i de anbefalinger, som tirsdag blev præsenteret af et ekspertudvalg. Landbruget er tilfreds, og DN erklærer sig positivt overrasket.

”Jeg kan garantere, at den her rapport ikke kommer til at ligge stille. Vi har efterspurgt i lang tid at få en samlet vurdering fra forskellige vinkler.”

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) udtrykte på et møde i Miljø- og Fødevareministeriet tirsdag eftermiddag en tydelig tilfredshed med det arbejde, som en række vandeksperter har udført for regeringen det seneste halve år (se hovedanbefalinger i faktaboks til højre).

Udvalget havde netop præsenteret en stribe anbefalinger, der samlet set skal sikre en langt bedre afvanding af markerne i fremtiden, uden at det går ud over beskyttelsen af naturen. Arbejdet er sat i gang, fordi hyppigere og kraftigere regnskyl på grund af klimaudfordringerne stiller stadigt større krav til vandløbenes evne til at føre vand væk fra marker og boligområder.

Login