Debat

Fagforening: Skovnaturen er ikke på afveje

Alt går ikke i den forkerte retning. Skoven er på en række forhold i støt fremgang. Fokus på udlægning af urørt skov er interessant men unuanceret og respekterer ikke naturens processer. Med målrettet forvaltning og langsigtede hensyn er vi i gang med at forbedre naturindholdet i skovene, skriver Henrik Steffensen Bach.

Det har ikke fået nok opmærksomhed, at vi har lavet væsentlige forbedringer gennem målrettet skovdrift siden starten af 90’erne, skriver Henrik Steffensen Bach.
Det har ikke fået nok opmærksomhed, at vi har lavet væsentlige forbedringer gennem målrettet skovdrift siden starten af 90’erne, skriver Henrik Steffensen Bach.Foto: Bent Midstrup/Nf-Nf/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Når man læser om biodiversiteten i Danmark, får man indtrykket, at alt går i den forkerte retning. Der er uden tvivl plads til forbedring - også i skovnaturen - men faktisk ser vi også fremgang.

Fagforeningen DSL

DSL er en fagforening, som organiserer medlemmer inden for grønt arbejde med udvikling, anlæg, forvaltning og formidling af natur. 

DSL organiserer professionsbachelorer inden for grønt arbejde: skov- og landskabsingeniører, urbane landskabsingeniører, natur- og kulturformidlere og professionsbachelorer i jordbrugs- eller parkvirksomhed.

DSL er medlem af FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Kilde: DSL

Det viser blandt andet den danske skovstatistik, hvor man siden 2002 har fulgt skovenes udvikling. Og her er det tydeligt, at skoven på en række forhold er i støt fremgang.

En af de forhold er skovarealet, altså den del af Danmarks areal, hvor der gror skov. Skovarealet er støt stigende. Ser man på det seneste årti, er arealet steget med ni procent eller cirka 50.000 hektarer, som svarer til et areal på størrelse med hele Falster, på blot ti år. Lige nu er 14,5 procent af Danmark dækket af skov

Stigende andel af skovbevoksninger med uensaldrende træer
At skovene bliver flere, er selvfølgelig ikke nok i sig selv, men kigger vi på selve skovene og faktorer, der er vigtige for biodiversitet, ser vi også fremgang.

Alt i naturen er ikke galt, selvom debatten har givet det indtryk. Der er sket fremgang i en række forhold samtidig med, at skovene leverer møbeltræ, bygningstømmer samt træ til energi.

Henrik Steffensen Bach
Formand, fagforeningen DSL

Det er for eksempel flere hjemmehørende træarter og mere løvskov med bøg og eg, der understøtter det danske dyre-, plante- og svampeliv.

Mængden af dødt ved – som er særligt vigtig for svampe og insekter - er ligeledes svagt stigende, siden målingerne i skovstatistikken startede. Ændringer lavet i driften af skovene de seneste 30-40 år begynder nu at være målbare, og det er netop den lange tidshorisont, der er væsentlig at holde sig for øje.

Vi ser også en stigende andel af skovbevoksninger, hvor det er uensaldrende træer i stedet for, at alle træerne har samme alder og ryddes på en gang. Det betyder, at driften er mere naturnær med træer i forskellige aldre og spredte lysninger i skoven.

Alt i naturen er ikke galt
Nylige undersøgelser i regi af Naturstyrelsen har også vist en fremgang for sjældne dødtvedsarter – altså arter tilknyttet døde træer. Heriblandt arter, der tidligere var erklæret uddøde i Danmark.

Alt i naturen er ikke galt, selvom debatten har givet det indtryk. Der er sket fremgang i en række forhold samtidig med, at skovene leverer møbeltræ, bygningstømmer - der er et klimavenligt alternativ til beton og stål - samt træ til energi.

Samtidig benytter borgere og friluftsorganisationer skovene til ophold og aktiviteter – selvfølgelig – hvilket er et stort samfundsgode, på linje med biodiversitet og de fantastiske CO2-venlige produkter, der bare står og gror og gror og gror.

Flersidige hensyn har højeste prioritet
I DSL mener vi, at mange nye tiltag og det store fokus på udlægning af urørt skov er interessant. Men vi mener ikke, at det har fået nok opmærksomhed, at vi faktisk har lavet væsentlige forbedringer gennem målrettet skovdrift siden starten af 90’erne.

Vi mener også, at fokus på urørt skov er unuanceret og ikke respekterer naturens processer, for med målrettet forvaltning og langsigtede hensyn i drift af skovene er vi allerede i gang med at forbedre naturindholdet i skovene.

I DSL er vi grundlæggende af den opfattelse, at skovarealets mange funktioner til friluftsliv, natur-, miljø- og klimahensyn og produktion af lækre og bæredygtige råstoffer netop er et gode, der bedst forvaltes ud fra flersidige hensyn og ikke kun med fokus på et enkelt forhold.

Vi mener, at flersidige hensyn har højeste prioritet, så debatten ikke bliver et enten/eller mellem urørt skov og skovdrift og risikoen for at miste de andre goder. Det vil være ærgerligt, når skovstatistikkerne viser, at der er lavet væsentlige forbedringer på naturindholdet.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024