Lækket notat: Regeringen vil gøre det lettere at jage ulven i Europa

Regeringen er klar til støtte et EU-forslag om at nedjustere ulvens beskyttelsesstatus, afslører et lækket notat. Selvom forslaget ikke åbner for jagt i Danmark på nuværende tidspunkt, er naturfredningsforening bekymret. SF kalder miljøministeren i samråd.

Regeringen bakker nu op om EU-forslag, der vil nedjustere ulvens beskyttelsesstatus. Det betyder, at flere kan få lov til at jage ulve.
Regeringen bakker nu op om EU-forslag, der vil nedjustere ulvens beskyttelsesstatus. Det betyder, at flere kan få lov til at jage ulve.Foto: Patrick Pleul/AP/Ritzau Scanpix
Ella Hjalmsrud Jørgensen

Den danske regering er klar til at støtte et forslag fra EU-Kommissionen, der skal lempe de regler, der i dag beskytter ulven mod jægere. 

Det fremgår af et notat sendt i høring i Folketingets Europaudvalg, som Altinget er i besiddelse af. 

Det er med udsigt til en "større fleksibilitet i ulveforvaltningen i fremtiden", at regeringen bakker op om forslaget, fremgår det af notatet, som du kan læse her.

Regeringen lægger også vægt på, at "en ændring af ulvens beskyttelsesstatus ikke vil ændre på, at ulven fortsat vil være en beskyttet art. Medlemsstaterne vil derfor stadig være forpligtede til at sikre en gunstig bevaringsstatus for ulven."

Den danske ulvebestand er for lille til at være levedygtig, og er kategoriseret som ’sårbar’. Derfor vil ændringen ikke medføre, at ulven må jages i Danmark.

Alligevel opfordrer Danmarks Naturfredningsforening regeringen til at stemme nej til forslaget. Ændringerne betyder, at ulvejagt kan blive tilladt, hvis den danske ulvebestand i fremtiden vokser sig stor nok, lyder det.

Læs også

Vil fortsat være beskyttet

Europa-Kommissionen foreslår både en ændring af ulvens status i Bernkonventionen og i EU’s habitatdirektiv.

Det er i første omgang en nedjustering fra "stærkt beskyttet" til "beskyttet" i Bern-konventionen, som regeringen støtter.

Men det fremgår af notatet, at EU tilsvarende må ændre i habitatdirektivet, når ændringen af Bern-konventionen træder i kraft.

I habitatdirektivet er ulven i dag klassificeret som "strengt beskyttet". Hvis forslaget stemmes igennem, vil den blot være "beskyttet."

Det kræver dog enstemmighed i Ministerrådet at ændre beskyttelsesstatussen i habitatdirektivet.

Regeringens opbakning til forslaget skal ifølge miljøordfører Anne Paulin (S) ses i lyset af, at ulvebestanden i EU er vokset med 9.000 individer de sidste ti år. 

"Forslaget vil ikke ændre på, at der med det nuværende omfang af ulve i Danmark fortsat ikke vil kunne drives jagt. Til gengæld har vi givet udvidede muligheder for tilskud til ulvesikring, som virker i forhold til at holde ulven væk fra dyrehold," siger hun i et skriftligt svar.

Det er den helt forkerte vej at gå. Vi skal beskytte naturen, og det vil jeg gerne have, ministeren holder fast i.

Marianne Bigum (SF)
EU- og naturordfører

SF kalder ministeren i samråd

Notatet har fået SF’s EU- og naturordfører, Marianne Bigum, til at kalde miljøminister Magnus Heunicke (S) i samråd.

SF-ordføreren er uforstående over for regeringens udmelding, og derfor skal ministeren begrunde sin holdning til Kommissionens forslag i samrådet.

"Vi kan jo gætte os til, at det skyldes de kritiske ryster, der er bange for ulven. Men vi kan se, at ingen af angrebene foregår bag ulvesikrede hegn," siger Marianne Bigum.

Derudover skal ministeren redegøre for, "hvad konsekvenserne af forslagets vedtagelse kunne være på kort og på lang sigt," fremgår det af samrådsspørgsmålet.

Ifølge Marianne Bigum har udvalget haft samråd, samtaler og tekniske gennemgange om ulvens beskyttelsesstatus.

"Derfor blev jeg rigtig bekymret over at læse udmeldingen om, at regeringen vil åbne op for jagt på ulven. Det er den helt forkerte vej at gå. Vi skal beskytte naturen, og det vil jeg gerne have, ministeren holder fast i," siger hun.

Datoen for samrådet er ikke fastlagt endnu.

Læs også

DN: "Stem nej"

Danmarks Naturfredningsforening har set notatet og som led i den skriftlige høring indsendt en række kommentarer til Miljøministeriet.

Den nuværende lovgivning og indsats mod ulveangreb er tilstrækkelig, og derfor bør den danske regering stemme nej til forslaget, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Det er blandt andet tallene for ulveangreb bag ulvesikrede hegn udtryk for. Der har de sidste syv år ikke været nogen ulveangreb på husdyr bag netop disse hegn, lyder det.

Desuden har miljøministeriet aldrig anvendt de eksisterende fravigelsesmuligheder i lovgivningen, der gør det muligt at skyde såkaldte "problemulve".

Selvom forslaget ikke automatisk åbner for ulvejagt i Danmark, er seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Bo Håkansson bekymret for udsigten til jagt på ulv i EU:

"Først og fremmest kan det påvirke den danske ulvebestand, der kommer hertil op gennem Europa, hvis vores nabolande begynder at regulere den voldsomt gennem jagt," siger han.

"Det er ikke betryggende for ulveforvaltningen i Danmark, at den til enhver tid siddende miljøminister egenhændigt vil kunne tillade jagt på danske ulve blot med en underskrift, hvis beskyttelsen af ulv under Bern-konventionen og habitatdirektivet lempes," tilføjer Bo Håkansson.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bo Håkansson

Seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
cand.scient. i biologi (Københavns Uni.)

Marianne Bigum

MF (SF), formand for 2030-netværket, ordfører for bl.a. EU, global klimapolitik, natur og udvikling
cand.polyt. (DTU 2009), ph.d. (DTU 2014)

Magnus Heunicke

Miljøminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024