Netværk

Offentlig ledelse

I Altingets netværk om offentlig ledelse retter vi fokus mod rammerne for dagens ledere på tværs af hele den offentlige sektor. Vi diskuterer muligheder og ledelsesudfordringer i lyset af aktuelle reformer og regeringsudspil. Med netværket skaber vi dialog og forbindelser gennem inddragelse af relevante oplægsholderes konstruktive perspektiver på styring og ledelse. Som medlem får du mulighed for at opbygge et netværk af ligesindede med samme professionelle udfordringer og løsninger. Netværket henvender sig til chefer og direktører fra både staten, regioner og kommuner.

Næste møde

NetværksmødeDet psykosociale arbejdsmiljø og oplevelsen af mening i arbejdet
25. januar 2024
Altinget, Ny Kongensgade 9-10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

Betyder medarbejdernes større velbefindende i arbejdet, at det vil reducere risikoen for langvarigt sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og stillingen? Det psykosociale arbejdsmiljø har en stor betydning for vores arbejdsliv, både for arbejdsgivere og arbejdstagere, derfor kræver området lederens opmærksomhed. Vær med når vi vil komme området nærmere gennem oplæg fra Thomas Clausen som er seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Thomas Clausen, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Om netværket

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

Der er et deltagergebyr på kr. 24.995,- ekskl. moms per person for 1 sæson (5 møder) – inkl. forplejning og indlogering til vores årlige døgnmøde samt adgang til Altingets kursusdag om embedsmandens rolle. 

Mødeleder

Bo SmithESS-chefforhandler, Styrelsen for Forskning og Innovation, formand, RUVU, Det Faglige Råd for National Koordination, fhv. departementschef, Beskæftigelsesministeriet

Netværksmøderne faciliteres af Bo Smith, chefforhandler i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og fhv. departementschef.

Program

NetværksmødeDet psykosociale arbejdsmiljø og oplevelsen af mening i arbejdet
25. januar 2024
Altinget, Ny Kongensgade 9-10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

Betyder medarbejdernes større velbefindende i arbejdet, at det vil reducere risikoen for langvarigt sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og stillingen? Det psykosociale arbejdsmiljø har en stor betydning for vores arbejdsliv, både for arbejdsgivere og arbejdstagere, derfor kræver området lederens opmærksomhed. Vær med når vi vil komme området nærmere gennem oplæg fra Thomas Clausen som er seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Thomas Clausen, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

NetværksmødeHvordan leder man den kommende generation?
14. marts 2024
Altinget, Ny Kongensgade 9-10, 1472 København kl. 09.30-12.30

Den generation som træder ud på arbejdsmarkedet nu, stiller større og andre krav til deres arbejdsliv og deres arbejdsgiver. Det betyder blandt andet at det fleksible arbejdsmiljø har flere steder vundet indpas i landets offentlig såvel som private arbejdspladser. Men hvilke krav vil der blive stillet fra den næste generation og hvordan skal man som leder tage imod fremtidens medarbejdere? Vi drøfter muligheder og udfordringer i ledelsen af fremtidens medarbejder. 

NetværksmødeHvordan løser vi fremtidens udfordringer?
28. maj 2024
Altinget, Ny Kongensgade 9-10, 1472 København kl. 09.30-12.30

"Folkestyret er dårligt til at løse de problemer, der optager befolkningen. Danskerne er hverken imponerede over fortidens politiske reformer eller overbevist om, at samfundet bliver bedre i fremtiden." Sådan lyder opsummeringen fra en nyligt udkommet rapport fra den nye tænketank: Institut for vilde problemer. Rapporten konkluderer ligeledes at 80 pct. af danskerne ikke tror, at samfundet er bedre om 10 år. Vi tager et konkret dyk ned i nogle af udfordringerne, og ser nærmere på hvilke løsninger som der bliver arbejdet med på Christiansborg. Vi har derfor inviteret Mona Striib, Forbundsformand i FOA til at tale om den konkrete udfordring med rekrutteringen af social- og sundhedsassistenterne og social- og sundhedshjælpere. Derudover er Janni Torp Kjærgaard, Direktør hos Forsvarsministeriets Personalestyrelse inviteret til at berette om den nye HR-politik som forventes færdigforhandlet til den tid. 

Mona Striib, Forbundsformand i FOA (ikke bekræftet) Janni Torp Kjærgaard, Direktør hos Forsvarsministeriets Personalestyrelse (ikke bekræftet)
NetværksmødeDøgnmøde på Kragerup Gods: Arbejdsmiljø i det offentlige
16. september 2024
Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby

På dagens møde vil vi undersøge om hastigheden i den offentlig forvaltning er for høj og om det går ud over kvaliteten i det udførte arbejde.

Sara Gundelach Vergo, Formand, DJØF
NetværksmødeFrisættelsen af det offentlige
11. november 2024
Altinget, Ny Kongensgade 9-10, 1472 København K

Regeringens ønske om at frisætte af den offentlige sektor tager sin begyndelse i 2024, her forventer ældreminister Mette Kierkgaard (M) at fremsætte et lovforslag om en ny ældrelov, som den første del af frisættelsen. Det fremgår af regeringsgrundlaget at det er ældreområdet, som skal være første bud på en frisættelsen af den offentlige sektor.
Formålet er at: "velfærdssamfundets historie og grundlæggende forandre den måde, velfærden i dag styres, dokumenteres, kontrolleres og leveres på". Men det kan hævdes at det kræver flere "kolde hænder" at sætte de "varme hænder" fri, for hvem har ansvaret og sikre kvalitet, tilsyn og compliance? 

Oplægsholder opdateres. 

 

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for deltagelse.
Du kan se vores handelsbetingelser her.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00