Netværk

Offentlig ledelse

I Altingets netværk om offentlig ledelse retter vi fokus mod rammerne for dagens ledere på tværs af hele den offentlige sektor. Vi diskuterer muligheder og ledelsesudfordringer i lyset af aktuelle reformer og regeringsudspil. Med netværket skaber vi dialog og forbindelser gennem inddragelse af relevante oplægsholderes konstruktive perspektiver på styring og ledelse. Som medlem får du mulighed for at opbygge et netværk af ligesindede med samme professionelle udfordringer og løsninger. Netværket henvender sig til chefer og direktører fra både staten, regioner og kommuner.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

Der er et deltagergebyr på kr. 24.995,- ex. moms per person for 1 sæson (5 møder) – inkl. forplejning & indlogering til vores årlige døgnmøde samt  adgang til Altingets årlige konference om embedsmandens rolle. 

Næste møde

NetværksmødeLedelsesblik fra redaktøren
7. juni 2023
Altinget, Ny Kongensgade 9-10, 1472 København, kl. 9:30-12:30

Vi lever i en omskiftelig tid, udfordringerne står i kø og skal håndteres på klogeste vis. Ledelsesredaktør på Mandag Morgen, Stine Bjerre Herdel vil give os en indflyvning til nogle af disse udfordringer, og hvordan fremtidens ledere kan navigerer gennem dem. Der vil desuden blive lagt fokus på algoritmeledelse, en tilgang som er i hastig fremgang og som dels åbner for nye muligheder, men også kræver eftertanke og gennemsigtighed.

Stine Bjerre Herdel, Ledelsesredaktør, Mandag Morgen

Om netværket

Mødeleder

Bo SmithESS-chefforhandler, Styrelsen for Forskning og Innovation, formand, RUVU, Det Faglige Råd for National Koordination, fhv. departementschef, Beskæftigelsesministeriet

Netværksmøderne faciliteres af Bo Smith, chefforhandler i Styrelsen for Forskning og Innovation og fhv. departementschef.

Program

NetværksmødeLedelsesblik fra redaktøren
7. juni 2023
Altinget, Ny Kongensgade 9-10, 1472 København, kl. 9:30-12:30

Vi lever i en omskiftelig tid, udfordringerne står i kø og skal håndteres på klogeste vis. Ledelsesredaktør på Mandag Morgen, Stine Bjerre Herdel vil give os en indflyvning til nogle af disse udfordringer, og hvordan fremtidens ledere kan navigerer gennem dem. Der vil desuden blive lagt fokus på algoritmeledelse, en tilgang som er i hastig fremgang og som dels åbner for nye muligheder, men også kræver eftertanke og gennemsigtighed.

Stine Bjerre Herdel, Ledelsesredaktør, Mandag Morgen
NetværksmødeDøgnmøde: Ledelse i staten, kommunen og bestyrelsen
12. september 2023
Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby

Hvad er ledelse og hvordan differentierer den sig afhængig af i hvilket forum vi skal lede? Dette vil vi på døgnmødet dykke ned i sammen med Merete Agergaard, direktør i Skattestyrelsen og Henrik Kolind, kommunaldirektør i Roskilde kommune. De vil begge tage udgangspunkt i deres respektive erfaring med ledelse i henholdsvis staten og det kommunale. Derudover vil vi få besøg af en topleder fra en privat virksomheds bestyrelse, for at undersøge ligheder og muligheder mellem ledelse i det offentlige og det private. 

Program: 

10:00 - 11:30

Ledelse i staten- transformationen i SKAT

På døgnmødet vil vi sammen undersøge forskellige grene af ledelse i det offentlige. Oplægget vil tage udgangspunk i den transformation som SKAT var igennem, da der i 2018 blev oprette syv underliggende styrelser, og skattestyrelsen blandt andre blev oprettet. Merete vil trække på sin store erfaring indenfor statslig ledelse og komme med konkrete bud på hendes ledelsesstil i både rolige tider og mere turbulente og udfordrende tider.

Merete Agergaard, Direktør i Skattestyrelsen

 

13:00 - 14:30 

Ledelse i kommunerne- Kommunaldirektørens blik

Oplægget vil tage udgangspunkt i ledelse i kommunerne, her vil Henrik berette om de udfordringer og muligheder som det kommunale står overfor. Kommunerne er i direkte kontakt med borgerne og forventes at udøve et højt serviceniveau, som frontlinje i vores velfærdsmodel. Deltag på døgnmødet og vær med til at tage temperaturen på kommunerne. 

Henrik Kolind, Kommunaldirektør i Roskilde Kommune

 

15:00 - 16:30

Ledelse på tværs af det offentlige og private

Døgnmødet sidste nedslag bliver omkring samspillet mellem ledelse i det private og det offentlig. Her vil Tom Jacobsgaard, adjunkt professor på CBS og tidligere direktør for bestyrelsesforeningen, drage paralleler mellem offentlig og privat ledelse. 

Tom Jacobsgaard, adjunkt professor CBS, tidligere direktør i bestyrelsesforeningen.

 

NetværksmødeRigsrevisionens blik på det offentliges integritet
22. november 2023
Mødested tilgår.

Hvordan sikre vi at samfundets offentlige instanser forvalter skattekronerne mest hensigtsmæssigt? Spørgsmålet om compliance er i stigende grad blevet omdiskuteret og har betydet omfattende sager i de senere år. Vigtigheden af integritet og dermed tillid til det offentlige er indiskutabel, men hvor findes balancen mellem kontrol og virkelighed i de offentlig instanser?

Birgitte Hansen, Rigsrevisor, Folketingets Rigsrevision
Netværksmøde Netværksmøde: Det psykosociale arbejdsmiljø og oplevelsen af mening i arbejdet
25. januar 2024
Altinget, Ny Kongensgade 9-10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

Betyder medarbejdernes større velbefindende i arbejdet, at det vil reducere risikoen for langvarigt sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og stillingen? Det psykosociale arbejdsmiljø har en stor betydning for vores arbejdsliv, både for arbejdsgivere og arbejdstagere, derfor kræver området lederens opmærksomhed. Vær med når vi vil komme området nærmere gennem oplæg fra Thomas Clausen som er seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Thomas Clausen, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for deltagelse.
Du kan se vores handelsbetingelser her.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00