Nye overenskomster baner vej for firedages arbejdsuge for seniorer

ARBEJDSLIV: De nye overenskomster for ansatte i industrien og transporten giver mulighed for 38 seniorfridage årligt – det er næsten nok til at holde en ekstra fridag om ugen året rundt.

Med overenskomstaftalerne på industriens og transportens område er der banet vej for bedre og mere fleksible rammer for seniorer, som ønsker en gradvis nedtrapning i arbejdslivet – eller gerne vil fortsætte efter pensionsalderen.

Et centralt element i aftalerne er nemlig, at den såkaldte fritvalgskonto øges fra fire til syv procent i løbet af den treårige overenskomstperiode. 

Det giver konkret mulighed for seks ekstra seniorfridage årligt.

"Flere penge på fritvalgskontoen giver automatisk flere muligheder for at købe seniorfridage. Så på den måde har vi også sikret mere fleksibilitet til seniorerne," siger Mads Andersen, der er formand for industrigruppen i 3F og næstformand i forhandlingskartellet CO-industri.

Industriens overenskomst omfatter 230.000, mens transportens omfatter 40.000. Men resultaterne kan få langt mere omfattende betydning, fordi aftalerne udgør de såkaldte gennembrudsforlig, som baner vej for de øvrige private overenskomster, som omfatter over 600.000 lønmodtagere.

Nærmer sig firedages arbejdsuge
Seniorfridage blev indført sammen med fritvalgskontoen i 2012, hvor man også fik mulighed for at veksle pensionsbidrag til seniorfridage. I første omgang rakte muligheden dog ikke langt, da fritvalgkontoen var på én procent.

Efter et hop til to procent i 2014 steg fritvalgsordningen i 2017 til fire procent.

Fuldt udnyttet giver det mulighed for 32 seniorfridage årligt for medarbejdere, som har under fem år til pensionen.

De seks dage ekstra, som forøgelsen af fritvalgkontoen nu giver mulighed for, bringer dermed antallet af seniorfridage op på 38.

Lægger man dertil de fem feriefridage, som i folkemunde kendes som den 6. ferieuge, er den firedages arbejdsuge i praksis en realitet for industriens og transportens grå guld.

Ældre Sagen: Markant forbedring
Ældre Sagen har længe slået til lyd for, at der skal skabes bedre mulighed for fleksibel tilbagetrækning. Og her betragter man overenskomsterne som et vigtigt skridt i den retning.

"Det er en markant forbedring siden sidste overenskomst, som giver mulighed for og ret til mere fleksibilitet i både arbejdslivet og seniorarbejdslivet," siger Anna Sophie Debel, der er økonom i Ældre Sagen.

Fritvalgskontoen betyder, at medarbejdere selv kan vælge, om en procentdel af lønsummen skal bruges på ekstra lønkroner, pension, ferie, omsorgsdage for forældre eller seniorfridage for seniorer.

Der findes i dag intet samlet billede af, hvordan fritvalgskontoen bliver brugt. En undersøgelse blandt HK Privats medlemmer viste dog i maj sidste år, at 59 procent får pengene udbetalt, 19 procent bruger dem på ekstra pension, mens kun 8 procent udnytter retten til enten seniorfridage, omsorgsdage eller fridage.

Fleksibilitet skal følges op med information
Ifølge Ældre Sagen er det vigtigt, at den øgede fleksibilitet nu også bliver fulgt op med bedre information.

"Et vigtigt næste skridt er, at seniorfridage bliver italesat som en reel mulighed, og at det bliver signaleret over for medarbejderne, at der er opbakning til, at man bruger sin ret til seniorfridage," siger Anna Sophie Debel.

Og den del af opgaven mener parterne på forhånd at have sat flueben ved.

Som led i overenskomstfornyelsen har de aftalt at sætte gang i et fælles arbejde, der skal tydeliggøre værdien af fritvalgskontoen og gøre den enklere at anvende for både medarbejdere og virksomheder.

I den fulde artikel på Altinget Arbejdsmarked og Altinget Ældre kan du også læse om, hvordan industriens overenskomst gør det mere attraktivt at arbejde længere. Og hvorfor en direktør i pensionsselskabet PFA advarer imod, at man som medarbejder bruger den nye fleksibilitet "lemfældigt".

Forrige artikel Laura Lindahl genopstiller ikke til kommunalvalget næste år Laura Lindahl genopstiller ikke til kommunalvalget næste år Næste artikel Aftale: Sådan vil et bredt flertal bruge pengene fra social fond Aftale: Sådan vil et bredt flertal bruge pengene fra social fond