BUPL i nyt udspil: Personalemangel kalder på hurtig politisk handling

DEBAT: Alle børn har ret til en god start på livet, men det kræver flere politiske investeringer. Minimumsdækning kan ikke stå alene, skriver forkvinde for BUPL, Elisa Bergmann, i forbindelse med nyt udspil. 

Af Elisa Bergmann
Forkvinde for BUPL

Børneområdet har fyldt en del i medierne de seneste uger – af flere forskellige årsager. Først offentliggjorde BUPL vores store vilkårsundersøgelse blandt over 8.000 pædagoger.

Tre ud af fire pædagoger svarer i undersøgelsen, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for børnene på grund af personalemangel. Det er dybt bekymrende og kalder på politisk handling nu.

Konservatives minimumsdækning kan ikke stå alene
Senere lancerede Konservative med børneminister Mai Mercado i spidsen et forslag om en såkaldt minimumsdækning, der skal sikre, at pædagoger aldrig står alene med mere end fem børn i ydertimerne i daginstitutionerne.

Det er isoleret set et sympatisk forslag, men det kan ikke stå alene, da normeringen skal være god hele dagen. Ikke kun når forældrene henter og bringer.

Vi ved fra egne undersøgelser, at tre ud af fire pædagoger på en tilfældig dag står alene med børnegruppen – og gennemsnitligt op til 17 børn.

BUPL kommer med nyt udspil
Børneområdet har brug for et markant løft, så vi får alle børn med. Derfor lancerer BUPL nu et nyt udspil om tidlig indsats. Vi har formuleret fem konkrete forslag, som vil gøre en forskel for børnene lige nu og her:

  • Tidlig opskrivning i vuggestue. Flere børn i udsatte positioner skal starte i vuggestue – og de skal starte tidligere.
  • Udvid puljen til sociale normeringer øremærket til, at kommunerne skal ansætte flere pædagoger til børnene i området med særlige udfordringer.
  • Daginstitutioner i udsatte områder skal have ”familiepædagoger” og i samarbejde med sundhedsplejen bygge bro mellem hjemmet og institutionstilbuddet med henblik på tidlig indskrivning i daginstitution og tidlig opsporing af problemer.
  • Daginstitutioner med høj andel af børn i udsatte positioner skal fungere som ressourcecentre med social normering og pædagoger med efteruddannelsesspecialer.
  • Overgang fra daginstitution til SFO skal understøttes af pædagoger, der følger barnet ind i skole.

Dialog med politikerne skal ske hurtigst muligt 
Vi vil gerne i dialog med politikerne i Folketinget om vores udspil og har sendt det til samtlige ordførere på børne- og socialområdet. Og hellere i dag end i morgen.

Vi står over for et markant stigende børnetal, der stiger med 70.000 flere børn i alderen 0-5 år over de kommende 10 år. Altså – der skal findes 70.000 flere daginstitutionspladser, end der er i dag – og ansættes mindst 10.000 pædagoger for at holde de nuværende normeringer, der ligger på et historisk dårligt niveau.

Nødvendigt med flere investeringer fra Christiansborg
Jeg er med på, at det kommer til at koste mange penge at genoprette kvaliteten i vores daginstitutioner. Det vil koste 2 milliarder kroner at nå tilbage til niveauet før den økonomiske krise – men det siger omvendt også en del om, hvor meget der er sparet på børneområdet de seneste år. Så lad os tage et skridt ad gangen.

Lad os begynde der, hvor behovet og effekten er størst. De yngste børn. De udsatte børn. Alle børn har ret til en god start på livet, og pædagogerne er klar – men det kræver flere investeringer fra Christiansborg.

Se hele BUPL’s udspil om tidlig indsats her.

Forrige artikel Forfatter: Beskæftigelsespolitikken er en slags moderne ”Arbeit macht frei” Forfatter: Beskæftigelsespolitikken er en slags moderne ”Arbeit macht frei” Næste artikel 3FA: Satspuljen skal finansieres via finansloven 3FA: Satspuljen skal finansieres via finansloven
Stadig vold og trusler på Sjælsmark: R vil have Kriminalforsorgen ud

Stadig vold og trusler på Sjælsmark: R vil have Kriminalforsorgen ud

INDBLIK: Vold og trusler mellem beboerne udgør mere end en tredjedel af alle indberetninger fra Sjælsmark. Et udtryk for den vanskelige situation, som børnefamilierne har levet under, mener asylchef. R håber, antallet af sager vil falde, når familierne flyttes.