Debat: Fjern dørstopperen for det sociale liv

DEBAT: Regeringen fjernede sidste år reglerne om, at nye parcelhuse skal have niveaufri adgang. Det rammer særligt mennesker med handicap og ældre. Det er en social skævhed, som politikerne nu bør rette op på, skriver Thorkild Olesen og Michael Teit Nielsen.

Af Thorkild Olesen og Michael Teit Nielsen
Hhv. formand for Danske Handicaporganisationer og vicedirektør i Ældre Sagen

Torsdagens kortklub glipper, børnefødselsdagen er en udfordring, og i det hele taget er der blevet sat en dørstopper for det sociale liv hos mange mennesker.

Årsagen er, at mange huse ikke har nem adgang for eksempelvis gangbesværede eller mennesker i kørestol. Det problem bliver kun større i fremtiden, fordi regeringen sidste år fjernede reglerne om, at nye parcelhuse skal have niveaufri adgang.

Det vil især ramme mennesker med handicap og ældre.

Samfundsøkonomisk og social gevinst
For hvis du ikke kan komme ind i boligen eller besøge familie og venner, får du sværere ved at have et socialt liv.

Vi glæder os derfor over, at der kommer fornyet debat om sagen, når Folketinget tager hul på 1. behandlingen af SF’s beslutningsforslag om adgang til nybyggede huse i Danmark.

I forslaget bliver det betonet, at nem adgang til huse giver mening både samfundsøkonomisk og socialt:

”God tilgængelighed i byggeriet er et samfundsanliggende på linje med energieffektivt og bæredygtigt byggeri. […] Derfor bør vi sikre os, at nyt byggeri matcher de behov, som mennesker har gennem et helt liv, også i forhold til de funktionsnedsættelser, der måtte komme hen ad vejen.”

Barren for kvalitet og bæredygtighed afspejles i byggereglerne. Derfor bør social bæredygtighed igen skrives ind i reglementet. Da det nu fjernede krav blev indført i 1998 var det for at sikre, at ingen borgere blev udelukket fra ved egen hjælp at komme ind i eller benytte bygningerne, der blev bygget.

Helt kort vil SF’s forslag betyde, at vi overholder FN’s Handicapkonvention om løbende forbedringer af adgangsforhold og muligheder for deltagelse i samfundet. Samtidig vil nybyggeri mere favne alle. Og være i tråd med FN’s Verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Ældre vil kunne bo længere tid i hjemmet, når huset er bygget til et livsforløb. Ældre Sagens fremtidsstudie viser, at det er et ønske blandt mange ældre borgere.

I dag skal kommunen hjælpe mennesker med nedsat funktionsevne med at indrette deres bolig, hvis det er nødvendigt at gøre boligen bedre egnet.

Hvis flere huse fra starten derfor blev bygget tilgængelige, ville kommunerne kunne slippe for at betale for at gøre boligen tilgængelig efterfølgende. Af samme årsag advarede KL om regeringens forringelser af den nemme adgang i deres høringssvar sidste år.

Rent samfundsøkonomisk har nem adgang fra starten derfor store fordele.

Nem adgang og klimasikring kan forenes
Boligministeren fjernede dengang kravet med argumentet om, at det også handlede om klimasikring af nybyggeri. Grundlæggende mener vi, at balancen mellem nem adgang og klimasikring kan løses gennem afprøvede, effektive byggemetoder og gennemtænkte lokalplaner.

I det kommende beslutningsforslag gives der dog også dispensationsmuligheder ved for eksempel særlige terrænforhold, kommunale klimatilpasningsplaner og nybyggeri i fare for oversvømmelse.

Ingen har interesse i at få bygget et hus, der ikke holder vandet ude ved eksempelvis skybrud.

Vi håber, at Danmark bringes tilbage på et godt byggespor, så vi alle kan leve et socialt liv uden dørstoppere.

Forrige artikel SF: Sammenbrud i anbringelser er uundgåelige SF: Sammenbrud i anbringelser er uundgåelige Næste artikel Handicaporganisation: Ressourcer til handicappede er også kernevelfærd Handicaporganisation: Ressourcer til handicappede er også kernevelfærd