Debat: Socialpolitikken skal baseres på viden – ikke følelser

DEBAT: En reform af socialområdet er nødvendig. Det kræver et styrket socialtilsyn, investeringer i kvalitet og øget gennemsigtighed, skriver velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv.

Af Troels Yde Toftdahl
Velfærdspolitisk chef, Dansk Erhverv

Tillid og tryghed burde være nøgleord, når vi taler velfærd og socialpolitik. Når debatten – som den har gjort det de seneste uger – bliver reduceret til et spørgsmål om ejerskabsform, er det ikke kun uklædeligt.

Det er respektløs overfor brugerne, der nok er mere optagede af trivsel – og de ansatte der dagligt bringer deres faglighed i spil uden at skele til om der står aps, ivs eller noget tredje på visitkortet.

Dansk Erhverv ønsker en reform af socialområdet, så det bliver behandlet med samme alvor som for eksempel sundhedsområdet. Det kræver et styrket socialtilsyn, det kræver investeringer i kvalitet, og det kræver gennemsigtighed på socialområdet.

Det kræver seriøsitet på tværs af ejerskabsformer.

Børn trives bedre i private tilbud
En reform af socialområdet skal ske på baggrund af viden frem for følelser. Alt andet er tarveligt over for brugerne og personalet i de enkelte tilbud. Lad os derfor for en stund dvæle ved fakta på området.

Vi ved, at børn og unge på anbringelsesområdet trives bedre i private tilbud end i offentlige tilbud.

Det viser en undersøgelse fra 2019 bestilt af Ankestyrelsen omhandlende trivslen blandt børn og unge på primært offentligt drevne døgninstitutioner sammenholdt med primært privat drevne opholdssteder i Danmark.

På alle parametre klarer private sig bedre: Trivsel, relationer til voksne og venskaber på stedet.

Børn på private anbringelsessteder har det bedre og føler sig i højere grad trygge end børn på offentlige anbringelsessteder. 7 ud af 10 føler sig trygge i private tilbud, mens tallet er 5 ud af 10 i offentlige tilbud.

Bedre kontakt til en voksen
Det samme mønster viser sig, når der måles på om barnet oplever, at der er en voksen på stedet, der holder af dem, og som de kan gå til for et godt råd.

80 procent oplever altid eller ofte at kunne gå til en voksen for et godt råd i private tilbud, mens tallet er 66 procent i offentlige tilbud.

Dertil skal vi også medregne, at private tilbud på socialområdet samlet set på tværs af børne- og unge og voksenudsatte-området er bedømt højere ud fra kvalitetsmodellen i Evaluering af Tilsynsreform 2018.

Her vurderes private tilbud også højere, nemlig til 4,36 ud af en score på 5 og offentlige tilbud vurderes til 4,26 ud af en score på 5.

For vigtigt område til ideologiske korstog
Den viden, vi har om kvalitet på området, burde få alle til at sænke de ideologiske parader.

Kvaliteten er høj på tværs – men den skal være endnu bedre. Dansk Erhverv ønsker at tale socialområdet og fagligheden op og fokusere på de bundne opgaver, der går på tværs af ejerskabsformer og anskuelser på området.

Socialområdet er for vigtigt til ideologiske korstog.

Den pragmatiske beslutningstager ville bruge sin tid på at styrke Socialtilsynet, så tilliden øges. På at investere i kvalitet og evidens, så vi får mere viden om, hvad der virker. På at øge gennemsigtigheden, så vi kan have tillid til, at kvalitet og pris følges ad.

Til gavn for borgeren.

Forrige artikel DI med opråb til kommuner: Husk at få inspiration uden for kommunegrænsen DI med opråb til kommuner: Husk at få inspiration uden for kommunegrænsen Næste artikel Knud Aarup: Det løber mig koldt ned ad ryggen, når jeg læser DI's debatindlæg Knud Aarup: Det løber mig koldt ned ad ryggen, når jeg læser DI's debatindlæg
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.