Institut for Menneskerettigheder: Det institutionaliserede liv forværrer krisen for mennesker med handicap

DEBAT: Livet på institution er særlig isoleret under coronakrisen og er endnu en grund til, at mennesker med handicap ikke bør bo på institution, skriver jurist ved Institut for Menneskerettigheder. 

Af Nikolaj Nielsen
Jurist og teamleder, Institut for Menneskerettigheder

Når jeg skriver "institution", så tænker du måske straks på steder som daginstitutioner, hospitaler eller fængsler.

Steder, hvor mennesker opholder sig midlertidigt af den ene eller anden grund. Men i Danmark har vi en stor gruppe af borgere, som ikke kun opholder sig midlertidigt på en institution. For dem er institutionen deres hjem.

Jeg tænker her på gruppen af borgere med alvorlige handicap. Jeg tænker på børn, unge, voksne og ældre mennesker, som på grund af handicap er tvunget til at bo på institution.

Det er nemlig stadig sådan i Danmark, at hvis du har et massivt behov for støtte, kan du ikke selv bestemme, hvordan du vil bo, eller hvem du vil bo sammen med.

Du er i praksis i vidt omfang henvist til at bosætte dig på en institution.

Institution føles som en arbejdsplads
Vi kalder ganske vist ikke længere disse boformer for institutioner. Vi kalder dem botilbud, plejehjem, opholdssteder og den slags. Men det er institutioner.

Vi har ikke præcise data for, hvor mange mennesker der er permanent institutionaliseret i Danmark, men der er formentlig tale om knap 75.000 børn, voksne og ældre

Jeg kalder alle disse steder institutioner, fordi de er kendetegnet ved, at beboerne bor der på grund af et behov for hjælp og støtte i hverdagen.

De har ikke valgt dem, som de bor sammen med. Det er blot andre mennesker med behov for lignende hjælp og støtte i hverdagen.

Hverdagen i en institution er i høj grad tilrettelagt af hensyn til den effektive afvikling af støtte og hjælp fremfor et fokus på den enkeltes ønsker. Institutioner kan derfor føles mere som arbejdspladser end som de hjem, som de også er.

Institutionerne er desuden ofte adskilt fra det øvrige samfund og bidrager derfor til at isolere beboerne fra omverdenen.

Mennesker på institution er isolerede
Mennesker med alvorlige handicap vil altid blive ramt hårdt af en pandemi, blandt andet fordi handicap kan indebære fysisk eller psykisk sårbarhed, men institutionaliseringen er i sig selv en forværrende faktor.

De mennesker med alvorlige handicap, som er henvist til at bo på en institution, er simpelthen mere isolerede og udsat for en større smitterisiko, alene fordi de er institutionaliserede.

Under krisen har vi set eksempler på, at institutionaliseringen også har haft den effekt, at beboere er blevet nægtet at komme hjem til deres botilbud, når de har været på besøg hos pårørende.

Det er vidst heldigvis blevet stoppet, for vi kan ikke nægte mennesker at vende tilbage til deres hjem. Selvom det på den anden side øger smitterisikoen for de andre, der bor der.

Afskaf institutionaliseringen
Folketinget har under epidemien strammet reglerne for besøg på institutionerne for at mindske smitten.

Det betyder, at børn er afskåret fra samvær med deres forældre, og ældre mennesker er blevet helt isoleret fra social kontakt bortset fra den kontakt, som de har med personalet.

Det er desværre sådan, at det må være, så længe mennesker er institutionaliseret, for her kan smitte hurtig sprede sig.

Havde vi som samfund afskaffet institutionaliseringen af personer med handicap, havde coronakrisen været en langt mindre ensom og risikofyldt periode for personer med handicap.

Jeg håber, at vi på den anden side af denne krise kan bruge disse dyrt købte erfaringer til én gang for alle at få afskaffet institutionaliseringen af mennesker med handicap, så de kan blive en del af vores samfund.

Forrige artikel EL: Ansvarlig genåbning kræver test, værnemidler og eftertanke EL: Ansvarlig genåbning kræver test, værnemidler og eftertanke Næste artikel Isabella Arendt: Regeringen glemmer børns vilkår under coronakrisen Isabella Arendt: Regeringen glemmer børns vilkår under coronakrisen