Lisbeth Knudsen: Unges mistrivsel kræver samme fokus som kræftpakkerne

KOMMENTAR: Skal det virkelig være normen at gå til psykolog, inden man er fyldt 20, spørger Lisbeth Knudsen.

Nyhedsmedier elsker talhistorier og nye undersøgelser. Viser de tilmed noget, som er gået dårligere end tidligere, så skal det nok få omtale. Lidt mindre omtale bliver der til de positive historier, hvor en negativ udvikling er vendt.

En gang imellem burde vi standse op i medierne og prøve at lægge lidt mere mærke til, hvad det er for typer af tal og undersøgelser, vi dynger befolkningen til med dag efter dag, og spørge dybere ind til, hvordan tingene mon virkelig kan hænge sammen på den måde og hvorfor.

Sådan har jeg det med de ubegribeligt mange analyser og tal, vi nu har på, hvor stressede, psykisk sårbare og ulykkelige alt for mange af vores unge medborgere er. Virkelig ubegribeligt mange.

Når man samler lidt til bunke med alle de tal, som bare de seneste to måneder har præget medierne, så kalder det på lige så stor opmærksomhed som de veludtænkte og effektive kræftpakker. Ja, undskyld mig sammenligningen, men tallene vedrørende vores børn og unge i et ellers velfungerende dansk velfærdssamfund er da helt uacceptable.

Der er noget rivravruskende galt, når rigtigt mange unge siger, at de har stress. Så er der enten gået mode i at sige, at man er stresset, og symptomerne peger i virkeligheden i en helt anden retning, eller også har vi et virkelig alarmerende stort problem.

Siden 2013 er andelen af studerende mellem 25 og 34 år, som oplever et højt stressniveau, steget fra 29,3 til 41,3 procent. Det viser tallene fra den omfattende undersøgelse 'Den Nationale Sundhedsprofil'. Også blandt de yngre studerende er stressproblemerne vokset. 30,5 procent af de 16-24-årige, der er under uddannelse, har ifølge undersøgelsen et højt stressniveau. Det tal var i 2013 23,2 procent.

Og splitter man resultaterne op på køn, ser man, at markant flere kvinder end mænd er plaget af stress. Blandt de 25-34-årige studerende har hver anden kvinde således et højt stressniveau. Disse tal er steget voldsomt de seneste 30 år, hvor man har lavet undersøgelser af unges trivsel.

En undersøgelse fra Aarhus Universitet fra tidligere i år viser, at 55 procent af eleverne i 2. g på de to gymnasier, der er undersøgt, ligger helt i toppen af stress-skalaen. De ligger så højt på skalaen, at det svarer til niveauet hos de 20 procent mest stressede fra resten af befolkningen.

Samme undersøgelse blandt gymnasieelever viser, at de, der tjekker mobilen mest, også er dem, som oftest føler sig stressede. 14 procent af dem tjekker mobilen hvert femte minut.

I 2016 var der 3.890 børn under 18 år, som fik ordineret antidepressive lægemidler.

Knap hver tredje henvendelse til Børnetelefonen i 2017 var fra et barn eller ung med ondt i psyken. 14.234 gange fik et barn eller en ung hjælp til psykosociale problemer.

En undersøgelse fra SDU om mental sundhed blandt unge viser, at fem procent af drengene og 10 procent af pigerne på gymnasier og erhvervsuddannelser er kendetegnet ved lav grad af livstilfredshed og angiver en lang række psykiske symptomer på ugentlig basis. Desuden er der en relativt stor andel i denne gruppe, der føler sig ensomme og har et lavt selvværd.

I det nationale forskningscenter Vive's nye undersøgelse 'Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2018' står der, at 46 procent af alle piger på 19 år på et eller andet tidspunkt i deres unge liv har modtaget psykologhjælp. Altså, vi taler 19 år og allerede i psykologbehandling. Det er en stigning fra 30 procent i 2009, som også var et højt tal.

”Der er ingen gennemgående kønsbetingede trivselsforskelle i de tidlige år, men fra teenagealderen ser vi tegn på, at unge drenge hyppigere end jævnaldrende piger markerer sig negativt ved at have en usund livsstil eller udadreagerende adfærd, som kan skade dem selv eller deres omgivelser. Unge piger, derimod, vender hyppigere tingene indad. Undersøgelsen finder, at ganske mange unge piger udviser tegn på psykiske trivselsproblemer.”

Også skoletilfredsheden er dalet ifølge samme undersøgelse. Det er især blandt de ældre piger, at den manglende trivsel slår ud. Desuden rapporterer flere børn og unge om et eller flere problemer i skolen, for eksempel konflikter med lærere eller kammerater. Der har siden 2009 været et fald i andelen af børn og unge, der virkelig godt kan lide skolen.

I hovedstadsområdet har sundhedsplejerskerne blandt 3.277 unge registreret 15,2 procent med psykiske vanskeligheder, stress, psykisk sårbarhed, depressive tanker, angst eller manglende evne til at finde sig til rette i livet hos de unge.

Og jeg kunne blive ved og ved med at dynge tal op, som medierne gør det hver uge.

Og imens diskuterer de voksne, om det nu er skolens karakterræs, fremdriftsreformens pres på de studerende, eller om det er de sociale medier og præstationsangst eller frygten for ikke at være populær, høre til og gå i det rigtige tøj og have de rigtige venner og være på den rigtige uddannelsesretning, der er årsagen til problemerne.

Eksperterne har mange forskellige udlægninger af årsagerne, og det er utvivlsomt at nuanceret billede. Og jeg påstår ikke, det er nemt. Men!

Det er da vildt skræmmende, at så mange unge har brug for en psykolog, inden de er fyldt 20 år, eller mistrives i tilværelsen allerede som børn. Det er da fundamentalt forkert, hvis så mange unge plages af angst og depression.

Danmarks Statistik er lige kommet med publikationen 'Børn og deres familier 2018'. Den gør op, at 1.165.500 personer i Danmark er under 18 år, hvilket svarer til 20 procent eller en femtedel af den danske befolkning. Meget tyder på, at vi er ved at få en skarpere polarisering i det danske samfund mellem de unge, som klarer sig godt og trives, og den andel, som har psykiske problemer eller mistrives.

Der er altså undersøgelser nok, som bringes frem dag efter dag i medier, som viser, at noget er galt, men hvor er løsningerne og de handlinger der skal til?

Der er jo simpelthen noget galt med vores samfund, hvis vi ikke kan finde ud af at rumme de unge på en god måde. Vi kan ikke blive ved med at stikke børnene og de unge en psykolog eller en lykkepille.

Hermed en opfordring givet videre til, at dette emne kunne blive en del af en kommende politisk diskussion under en valgkamp og en sand politisk konkurrence mellem partierne om at finde de gode ideer til løsninger.

----------

Lisbeth Knudsen er tværgående chefredaktør på Mandag Morgen/Altinget og formand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Det Kgl. Teater. Hun har været koncernchef for Berlingske Media og ansvarshavende chefredaktør for Berlingske. Før det var hun blandt andet nyhedsdirektør i DR. Hver anden fredag skriver hun en kommentar i Altinget.

Forrige artikel Johanne Dalgaard: Socialforvaltningen er blevet et nidkært efterretningsvæsen Johanne Dalgaard: Socialforvaltningen er blevet et nidkært efterretningsvæsen Næste artikel Jarl Cordua: Løkke skal vinde fortællingen om sundhedsreformen Jarl Cordua: Løkke skal vinde fortællingen om sundhedsreformen
 • Anmeld

  J Lehnemann

  Spot on

  "Og jeg påstår ikke, det er nemt. Men!
  Det er da vildt skræmmende, at så mange unge har brug for en psykolog, inden de er fyldt 20 år, eller mistrives i tilværelsen allerede som børn. Det er da fundamentalt forkert, hvis så mange unge plages af angst og depression."

  Spot on. Vågn op forældre og giv' jeres unge andre værdier end materielle mål, selv-iscenesættelse og prestige.
  I kan begynde her i den kolde materielle jul.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Som man spørger får man svar


  Det er gammel visdom, at "som man spørger får man svar."

  Og når unge uden livets erfaring, og som tilmed af politikere og livsstilsmeningsmaskiner er tudet ørene fulde af hvor hårdt de har det, bliver spurgt om de har stress eller lignende, svarer de naturligvis i mængde ja. Og føler sig straks dårligere.

  Og når psykologfaget som erhverv er blomstret op og søger kunder ud fra samme præmis, så SKAL alle såkaldte "nyere undersøgelser" naturligvis vise en markant stigning i unges "mistrivsel."

  Ungdom er den fagre tid hvor menneskers børn søger og eksperimenterer med livet og undertiden farer lidt vild, og det oversættes nu til "mistrivsel" som partout skal psykologbehandles. Det er at gøre dem en bjørnetjeneste.

  Og psykologerne kæmper bravt for at få samme lukrative økonomiske forhold med fuld og automatisk betaling fra de offentlige kasser ligesom de rigtige læger. Misundelsen på den sikre gode indtægt står som et uudtalt akkompagnement til alle artikler om emnet.

  Mere og mere tyder på, at italesættelsen af indbildt mentale elendighed er ved at tage opmærksomheden fra de der virkelig har psykologhjælp behov, med eller uden piller. På samme måde som petitskavanker der bør klares hjemme er en belastning for økonomien i det offentlige sundhedsvæsen.

  Tænk engang om de mange elendighedsprædikanter i stedet prøvede at tale landets mentale sundhedsniveau lidt op ?

 • Anmeld

  HENRIK STEIN · Smed, Skibsingeniør, Direktør, Pensionist

  Så få dog styr på de FORÆLDRE

  Start med at give alle disse curling forældre en reel opsang!

  HVIS de citerede tal og procenter bare er nogenlunde korrekte, har forældrene svigtet i hobetal.

  Det er forældrenes ansvar, at vise og vejlede deres børn i hvordan man tager et ansvar, vise at livet også består af modgang og foreslår veje hvordan man kommer videre. At man faktisk kan "blive til noget" fornuftigt, uden en universitet uddannelse.
  Vær en ordentlig rollemodel, start f.eks med SELV at afmelde "Facebook" og andet junk, junk som på sigt give en det mentale "hvide snit"

  Derefter forklar de unge mennesker, hvorfor politikere uden livserfaring er lige så ubrugelige, som en Facebook account.

  Ovenstående er som når en hund eller et lille barn opfører sig total utåleligt, bebrejdt ikke barnet eller hunden, men sig højt og klart: "Så få dog styr på de FORÆLDRE"

 • Anmeld

  Lars Kristensen · Et levende menneske

  Få nu styr på politikerne og deres venner i erhvervslivet.

  Giv de unge mennesker nogle levende, livgivende og livsbekræftende udfordringer og det er hverken erhvervs-kvalificeret uddannelse eller job.

  De unge mennesker bliver ikke uddannet til at være levende mennesker, de pålægges et krav om at uddanne sig til kvalificerede arbejdsredskaber til erhvervslivet.

  Hvornår får vi et samfund levende, livgivende og livsbekræftende samfund for levende mennesker?

  Vi mennesker har i alt for mange årtusinder ladet os styre og lede af udefinerbare magter, det være sig religiøse guder eller politiske ledere. Disse magthavere vildleder og forfører os mennesker til død og ødelæggelse og vi er endnu blinde, selv om vi kan se og døve, selv om vi kan høre.

 • Anmeld

  Christian V

  Har i mere end 15 år sagt, at det ville gå sådan:


  https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11052409/maaske-er-de-unge-ikke-psykisk-saarbare-men-mentalt-umodne/

  https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE11035826/den-politiske-klasse-kan-ikke-skelne-mellem-ideal-og-virkelighed/

  Ingen udsigt til bedring, da medier og folkestyre fjerner sig mere og mere fra subsans i jagten på den næste overskrift.